Vijf video's over het weer open gaan van de scholen

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

De zesde (en voorlopig) laatste, videoreeks van de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED over lesgeven tijdens de coronacrisis. Deze keer kijken we vooruit naar het moment dat de scholen weer opengaan. Met video's van lerares Debbie Dussel (rekenonderwijs), leerplanontwikkelaar Joanneke Prenger (taalonderwijs), lerares Daisy Mertens (een veilige klas), onderwijskundige Eva Dierckx (kleuteronderwijs) en onderwijsadviseur Wilfred Rubens (blended learning). 

Een veilige sfeer in de klas - lerares Daisy Mertens

Daisy Mertens

Daisy Mertens legt in deze kennisclip uit hoe je kunt zorgen voor een veilige sfeer in de klas als de scholen weer open gaan. Hoe geef je de ruimte aan de verschillende ervaringen van leerlingen? En hoe zorg je ervoor dat iedereen lekker in z’n vel zit?

Daisy Mertens is leraar in groep 7 en 8 op Brede Basisschool De Vuurvogel in Helmond. In 2016 werd zij Leraar van het Jaar in het primair onderwijs en in 2019 was ze finalist bij de Global Teacher Prize. Als leraar zet zij zich er voor in dat kinderen verbondenheid en zelfvertrouwen ervaren in de klas. "Het gevoel dat ze erbij horen, succeservaringen hebben en keuzes kunnen maken. Zeker in deze roerige tijden."

Benieuwd naar de tips van Daisy over rituelen, traumaverwerking en omgaan met crisissituaties?

Video

Een veilige sfeer in de klas - lerares Daisy Mertens

Het maximale halen uit je onderwijstijd - onderwijsadviseur Wilfred Rubens 

Wilfred Rubens

In deze video gaat Wilfred Rubens in op de vraag hoe je blended learning in kunt zetten om het maximale te halen uit de beschikbare onderwijstijd. 

Wilfred Rubens houdt zich al zo'n vijfentwintig jaar bezig met de vraag hoe je leren, opleiden en onderwijzen kunt versterken met behulp van ICT. Hij werkt als adviseur en als docent. Daarnaast is hij als projectleider verbonden aan de Open Universiteit. 

Meer informatie over blended learning

Video

Het maximale halen uit je onderwijstijd - onderwijsadviseur Wilfred Rubens

Het kiezen van de juiste taaldoelen - leerplanontwikkelaar Joanneke Prenger

Joanneke Prenger

Aan welke doelen in het taalonderwijs geef je prioriteit nu de school weer open gaat en je je leerlingen weer voor de helft van de tijd in de klas hebt?  In deze video biedt Joanneke Prenger van SLO vier handvatten om een weloverwogen keuze te maken in het leerstofaanbod voor lezen, spreken, schrijven en spelling. 

Joanneke Prenger is leerplanontwikkelaar taal in het basisonderwijs bij SLO en houdt zich bezig met projecten rondom Curriculum.nu, leesonderwijs, geïntegreerd taalonderwijs en evalueren in het taalonderwijs. Daarnaast is ze hoofdredacteur van het tijdschrift MeerTaal en coördineert ze vanuit SLO het Landelijk Netwerk Taal, netwerk voor taalcoördinatoren en taalspecialisten in het po.

Kijk ook eens bij de bronnen en achtergrondinformatie voor deze video over taaldoelen

Video

Het kiezen van de juiste taaldoelen - leerplanontwikkelaar Joanneke Prenger

Kleuteronderwijs nu de scholen weer opengaan – onderwijskundige Eva Dierickx

Eva Dierickx

Hoe kun je je als kleuterleraar voorbereiden op die eerste schoolweken na de lockdown? En hoe laat je de overgang naar groep 3 nog zonder al te veel spanning verlopen? Eva Dierickx geeft praktische tips. 

Na jaren als kleuterleraar te hebben gewerkt, is onderwijskundige Eva Dierickx momenteel lerarenopleider en onderzoeker aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Eva schrijft regelmatig blogs voor Kleutergewijs en geeft workshops en lezingen. Artikelen van haar hand verschenen onder meer in de vaktijdschriften Het Jonge Kind en Zorgbreed.

Meer informatie over kleuteronderwijs na de lockdown

Video

Kleuteronderwijs nu de scholen weer opengaan – onderwijskundige Eva Dierickx

Rekenonderwijs – lerares Debbie Dussel

Debbie Dussel

Hoe richt je het rekenonderwijs in tot de zomervakantie? Welke doelen ga je selecteren vanuit de leerlijnen? Debbie biedt hiervoor een stappenplan en denkkader. “Rekenen is een manier om de wereld te ordenen en helpt om patronen en verbanden beter te begrijpen." 

Meer over Debbie Dussel

Debbie Dussel is zeventien jaar leraar in het basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost, waarvan de laatste vijf jaar op de Bijlmerhorst. Zij heeft een brede ervaring in de onder- en bovenbouw en met bovenschoolse plusklassen. Ze is Master SEN rekenspecialist, begeleidt scholen via Academica Business College en heeft een blog.  

Graag aan de slag? Debbie Dussel reikt achtergrondmateriaal aan. 

Video

Doelen selecteren in rekenonderwijs – lerares Debbie Dussel