Waaraan moet digitaal leermateriaal NT2 voldoen?

Article type
Artikel
Publication date

Momenteel onderzoekt CLU het gebruik en wensen rondom digitaal leermateriaal NT2. Centrale vraag: hoe kunnen leermiddelen het leerproces van Nederlands als tweede taal (NT2) ondersteunen?  

De afgelopen jaren is er veel kennis bijeengebracht over welke keuzes er gemaakt kunnen worden in het onderwijs aan nieuwkomers. Hierin komt naar voren dat juist voor nieuwkomers - die wellicht getraumatiseerd zijn en die schooltijd gemist hebben - deze behoeften van essentieel belang zijn:

  • persoonlijkheidsvorming
  • sociale vorming
  • kwalificatie

Daarnaast is aandacht voor schoolse taalvaardigheid cruciaal.

Van DAT naar CAT

In het onderzoek naar digitaal leermateriaal NT2 wordt aandacht besteed aan de belangrijkste stadia in de ontwikkeling van taal-en denkvaardigheden: de overgang van dagelijkse algemene taalvaardigheid (DAT) naar cognitieve academische taalvaardigheid (CAT). Daarnaast neemt CLU ontwikkeling en link van Nederlands met de moedertaal mee. Net als criteria waaraan lesmateriaal en digitale toepassingen moeten voldoen.

Tenslotte wordt aangegeven dat ook het belang van een goede didactische inzet van leermateriaal en een professionele leerkracht essentieel is voor effectieve inzet en rendement. Drie randvoorwaarden die belangrijk zijn bij inzet van leermateriaal zijn visie, deskundigheid en ICT-infrastructuur. Samen met leermateriaal vormen deze 4 pijlers het Vier in balans-model van Kennisnet.