Wat is een versnellingsvraag?

Article type
Artikel
Publicatiedatum
Ipad juf

Tot mei 2018 was het mogelijk om een 'versnellingsvraag' in te dienen bij de PO-Raad en Kennisnet. Je kon zo in aanmerking komen voor ondersteuning bij de aanpak van het  innovatieve ICT-vraagstuk van je school of bestuur. De termijn hiervoor is echter gesloten. De resultaten zijn gelukkig nog wel beschikbaar en kun je vinden onder de tab 'Praktijkvoorbeelden'.  Vanaf 2019 kwamen de innovatievragen in de plaats van de versnellingsvragen. 

Versnellingsvragen versnellen het proces

Versnellingsvragen zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij de innovatieve inzet van ICT in hun onderwijs. Bijvoorbeeld voor meer maatwerk of om de administratie te vereenvoudigen. De PO-Raad en Kennisnet ondersteunden bij het vinden van een antwoord vanuit het programma Slimmer leren met ICT. Dit programma eindigde in december 2018. 

Een versnellingsvraag indienen kan niet meer, een innovatievraag wel

Schoolbesturen konden tot mei 2018 een versnellingsvraag indienen. Dat kan nu niet meer. Het is wel mogelijk om een 'innovatievraag' over de toepassing van ICT in het onderwijs aan te melden bij de PO-Raad. Je kunt dan in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het vervolgprogramma Samen Slimmer Leren.  

Zo werkte het

Na aanmelding van de versnellingsvraag beoordeelde een onafhankelijke toetscommissie (met Tessa van Zadelhof, Theo Huting en Albert Kamphuis) de binnengekomen vragen aan de hand van verschillende toetscriteria. Was de vraag vernieuwend genoeg? Hadden andere scholen en besturen baat bij de beantwoording ervan? Pas na goedkeuring door de commissie ging een versnellingsvraag echt van start. 

De betrokken scholen en besturen maakten een plan van aanpak en formeerden een team.  De PO-Raad en Kennisnet begeleidden bij de totstandkoming van de resultaten, ondersteunden bij het proces en hielpen bij het delen van de eindproducten met andere scholen en de sector.

De regie en verantwoordelijkheid voor de uitwerking van het vraagstuk lagen bij de betrokken school (of scholen). Het bestuur dat de versnellingsvraag indiende, moest dan ook aan bepaalde criteria voldoen. Zoals zorgen voor draagvlak binnen de eigen organisatie en werken aan de implementatie van het resultaat.

Opgeloste vragen

De 'opgeloste' versnellingsvragen zijn te vinden als praktijkvoorbeeld op deze website.  Met een beschrijving van het resultaat en meer informatie over het proces van totstandkoming. Doe er je voordeel mee en neem eens eens een kijkje.