“We willen duurzaam samenwerken en ‘hokjesdenken’ doorbreken”

Article type
Interview
Publicatiedatum

“Wil jij meewerken aan ons innovatielab?” In een prikkelend filmpje wordt een oproep gedeeld onder 2.500 medewerkers van PCOU Willibrord. “Door het geven van online onderwijs vanwege het coronavirus zijn er mooie stappen gezet wat digitale geletterdheid betreft, maar er liggen nog voldoende kansen”, steekt Jennifer Schipper-de Laet van wal. Jennifer is programmacoördinator innovatie, beleidsadviseur onderwijs & ICT bij het Utrechtse schoolbestuur én projectleider van een innovatievraag rondom digitale geletterdheid.

Onderdeel van innovatievraag

Dit artikel is ook onderdeel van de innovatievraag:

PCOU Willibrord werkt samen met private partijen aan een innovatielab
Jennifer Schipper De Laet
Jennifer Schipper-De Laet, projectleider.

Uit de bubbel, naar de dialoog

PCOU Willibrord heeft een ambitieuze innovatievraag, waarin samenwerking centraal staat. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook met de wereld buiten het onderwijs. Dat is hard nodig, vindt Jennifer. “Ik heb zelf 17 jaar voor de klas gestaan. In die rol kom je in een soort mini-maatschappij terecht, in een bubbel. Terwijl we kinderen juist opleiden voor hun toekomst als wereldburgers. Daarom vind ik het belangrijk om minder gesloten te zijn, om samen te werken met de samenleving. Dit is een van de belangrijkste uitdagingen van onze innovatievraag: duurzame samenwerking tussen publiek en privaat. Ik heb er veel zin in om de gesprekken te voeren met bijvoorbeeld bedrijven, hogescholen en maatschappelijke organisaties.”

De dialoog voeren, dat is geen probleem. Maar hoe we met zoveel partijen écht gaan samenwerken, op een duurzame manier, dat vind ik wel een breinbreker.

Jennifer Schipper - de Laet

Gelijkwaardig partnerschap

Tegelijkertijd ligt hier de grootste uitdaging, denkt Jennifer. “De dialoog voeren, dat is geen probleem. Maar hoe we met zoveel partijen écht gaan samenwerken, op een duurzame manier, dat vind ik wel een breinbreker. Hoe verbinden we experts? Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs een gelijkwaardige partner is voor bedrijven? De antwoorden hebben we nu nog niet, maar daar gaan we dus echt naar op zoek. De inzichten nemen we mee in het plan van aanpak dat we gaan ontwikkelen voor het innovatielab.”

Community of Practices

Een van de manieren om kennis meer te verbinden is door het organiseren van Community of Practices. Hierbij werkt PCOU Willibrord over de grenzen van haar eigen schoolbestuur heen. Jennifer: “Collega-bestuur KSU, Katholieke Scholenstichting Utrecht, werkt samen met Set Up, een platform voor iedereen die geïnteresseerd is in de fusie van technologie en cultuur. Ze werken met een soort tenten die voor een school geplaatst kunnen worden. Hier kunnen leerlingen en leraren kennismaking met allerlei vormen van innovatie en digitalisering, zoals programmeren. Vinden ze dit interessant? Dan kunnen we daarna in het te ontwikkelen innovatielab meer de diepte ingaan, bijvoorbeeld om opdrachten rondom digitale geletterdheid te doen.”

We willen dat het innovatielab na de pilotfase ook opengesteld wordt voor alle inwoners en medewerkers van bedrijven in Utrecht.

Jennifer Schipper - de Laet

Middenin en met de maatschappij

De gemeente Utrecht heeft inmiddels een subsidie toegekend aan PCOU Willibrord voor het ontwikkelen van het innovatielab. “We willen dat het innovatielab na de pilotfase ook opengesteld wordt voor alle inwoners en medewerkers van bedrijven in Utrecht, zodat ook zij digitaal vaardiger kunnen worden en de digitale kloof in de stad verkleind wordt. Als onderwijs staan we al midden in de maatschappij, we moeten daar alleen op een andere manier invulling aan geven. Meer samenwerken, meer open zijn. Mijn droombeeld? Dat we over een tijd bekend zijn in de buurt, omdat kinderen en ouders kennis hebben kunnen maken met ons innovatielab.”

Uitwisseling tussen PO en VO

Bij de innovatievraag wordt ook intern volop samengewerkt en kennis gedeeld. “Onze stichting heeft 30 scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs. We gaan met twee werkgroepen aan de slag: een werkgroep leerlijn digitale geletterdheid en een werkgroep innovatielab. We willen ervoor zorgen dat in beide werkgroepen zowel mensen uit het primair, voortgezet als speciaal onderwijs deelnemen, zodat kennis wordt uitgewisseld. Mijn collega Miranda Wedekind en ik begeleiden de werkgroepen. Ook wij werken nauw samen, zodat we nóg beter weten wat er speelt en werkt.”

Iedereen digitaal geletterd

Jennifer hoopt dat het innovatielab er uiteindelijk aan bijdraagt dat leerkrachten digitaal vaardiger worden: “We willen digitale geletterdheid een plek geven in het onderwijs op al onze scholen, zodat kinderen gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Dat kan alleen als onze collega’s digitaal vaardig zijn. Dat lukt niet in een jaar, maar als we voortdurend concrete stappen blijven zetten om dit te realiseren, ben ik blij.”