We zijn in the middle

Article type
Blog
Publicatiedatum

Binnen het programma Slimmer leren met ICT is een bijzondere module ontwikkeld: In the middle. Een studiereis naar SXSWedu of SXSW vormt het middelpunt en eromheen zijn sessies georganiseerd om met het vraagstuk van de deelnemers aan de slag te gaan. Allemaal met één doel: hoe creëren schoolbestuurders, stafmedewerkers, schoolleiders en leraren meerwaarde met ICT en technologie voor het onderwijs? Wat kunnen we leren van wat anderen al doen? En hoe vertalen we dat naar ons onderwijs? Zaterdag 3 maart 2018 vertrekken we naar Austin, Texas. 

Twee groepen met in totaal 35 deelnemers van 11 schoolbesturen, de HAN, het Ministerie van OCW, Kennisnet en de PO-Raad die zich gaan buigen over 10 vraagstukken rondom onderwijs en ICT. De eerste groep volgt de module 'In the middle'. In twee voorbereidende bijeenkomsten hebben ze hun eigen vraagstuk aangescherpt, kennisgemaakt met de andere deelnemers, een innovatiebootcamp design thinking gevolgd en ervaringen uitgewisseld.

Miniatuurvoorbeeld
Innovatiebootcamp design thinking

Even voorstellen: ik ben Suzanne Unck en ik organiseer deze module en de trip naar SXSWedu en SXSW als programmamanager Onderwijs & ICT namens de PO-Raad. Dat doe ik samen met Anouk Folstar, beleidsadviseur bij de PO-Raad. En we krijgen assistentie van Philip Post, Kennisnet en Robin Mulder, OCW. Een echte co-creatie dus! Gedurende ons verblijf in Austin, schrijven wij hier een daily resume met input van alle deelnemers. Zij zullen zich de komende week vast ook wel voorstellen. Hun vraagstukken zijn divers en gaan bijvoorbeeld over toepassingen van data voor beter onderwijs op maat, bevorderen van competenties van leraren op het gebied van ICT, creativiteit en analysevaardigheden en versterken van het innovatief vermogen op scholen en in de sector primair onderwijs. Morgen reizen de meeste deelnemers af naar Austin en zondagavond hebben we onze eerste gezamenlijke bijeenkomst.

De tweede groep komt als de eerste weer weggaat. Vanaf 10 maart gaat het over hoe het iXperium zich verder kan ontwikkelen. Naast het bezoeken van de conferentie SXSW Interactive, zijn er werksessies om samen stappen te zetten en nieuwe kennis te vertalen naar de uitdagingen van dit HAN - Centre of Expertise rondom leren en lesgeven met ICT.

Programma

Op 4 maart vindt het startdiner plaats van de deelnemers aan SXSWedu. Hierbij is ook Kazique Prince aanwezig. Hij is senior policy advisor education voor het bureau van de burgemeester in Austin. Hij zal een toelichting geven op het primair onderwijs in de VS en in Austin. Tijdens de conferentie communiceren we met elkaar via een appgroep. Daarin kunnen we elkaar tips geven maar ook afspraken maken om samen te eten etc. Op 6 maart is er een meeting van de deelnemers met Karen Cator, CEO van Digital Promise. Zij neemt ook mee. Karen is één van de sprekers op SXSWedu. Omdat haar organisatie op Kennisnet lijkt, is het interessant met haar te spreken over trends en ontwikkelingen rondom onderwijs en ICT.

Op 8 maart is er een werkbezoek naar Pease Elementary School, de oudste basisschool in Texas. Zij werken veel met ICT. We gaan klassen bezoeken en lessen bekijken, we krijgen een tour en we gaan in gesprek met de professional learning community van leraren. Op 9 maart in de ochtend, is er nog een werkbezoek aan een basisschool: UT Elementary. Zij hebben een vakleerkracht STEaM met een eigen lokaal ('station') en zij doet geweldige dingen met kinderen. Zie de blog. We gaan kijken hoe kinderen in 4th grade (groep 6) les krijgen en daarna gaan we in gesprek met de leraar (Scarlett Calvin).

Op 9 maart is er ook een werkbezoek aan het stadhuis (City Hall) waar we een meeting hebben met superintendents van verschillende school districts. Ook Kazique Prince is hier bij. We gaan praten over beleid en implementatie m.b.t. onderwijs en technologie. Die avond is het wrap-up diner waarin we met de deelnemers de week afsluiten, opbrengsten delen en een stap zetten richting het gebruiken van deze kennis.

Miniatuurvoorbeeld

Elke avond schrijven we een gezamenlijke blog op om meteen de opgedane inzichten en kennis te delen. Hieronder vind je ook onze 'reisgids' voor SXSWedu. Reacties zijn erg welkom; vragen aan ons, onderwerpen waar je meer info over wilt of je eigen kennis die je wilt delen. Dus keep yourself posted en don't be shy!

Reacties

Reactie

Reactie
Dank jullie voor het delen van jullie blogs. Mijn vraag: met welk nieuw inzicht willen jullie bij thuiskomst met voorrang aan de slag? En wat zijn daarbij jullie overwegingen?

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.