Werk met de Startwijzer PO aan goede begeleiding van startende leraren

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

Wil jij binnen jouw school het gesprek aangaan over taakbeleid, ontwikkeling, begeleiding en  beoordeling, maar weet je niet welke stappen je kunt zetten? De Startwijzer PO brengt in beeld hoe startende leraren ingewerkt en begeleid kunnen worden en wat er mogelijk beter kan. 

Startende leraren zijn na het afronden van de opleiding helemaal klaar voor hun leraarschap, maar staan nog aan het begin van hun ontwikkeling. Het is daarom van belang om hen vanaf de start van hun loopbaan de juiste begeleiding te bieden. Dit leidt niet alleen tot snellere professionele groei, maar heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien kan goede begeleiding voorkomen dat leraren onnodig het onderwijs verlaten. Met behulp van de Startwijzer PO kan je met je collega's reflecteren op het inductiebeleid van jouw school en kan je in kaart brengen hoe je de begeleiding van startende leraren kan optimaliseren. 

Over de Startwijzer PO

De Startwijzer is ontwikkeld door de leerstoelgroep Education & Learning Sciences van Wageningen University & Research en van Aeres Hogeschool Wageningen, en is afgestemd met verschillende praktijkexperts uit het po. De Startwijzer maakt onderdeel uit van het door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gefinancierde project Begeleiding Startende Leraren.