Werkdrukakkoord primair onderwijs

Article type
Artikel
Publicatiedatum

Veel leerkrachten in het primair onderwijs ervaren werkdruk. Om hier wat aan te doen, sloten PO-Raad, onderwijsvakbonden en kabinet op 9 februari 2018 het werkdrukakkoord. Scholen krijgen vanaf het schooljaar 2018-2019 extra geld om de werkdruk te verlagen en daarbij hun eigen keuzes voor een aanpak te maken.

In het werkdrukakkoord staat dat scholen in het primair onderwijs elk jaar 237 miljoen euro extra krijgen om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro.

Teams gaan in gesprek
In het akkoord is afgesproken dat schoolteams het gesprek over werkdruk gaan voeren. Op basis hiervan wordt duidelijk op welke manier de medewerkers werkdruk ervaren en wat eraan gedaan kan worden. Het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad (P-MR) heeft vervolgens instemmingsrecht op het plan dat de schoolleider en het schoolbestuur samen maken over de besteding van het extra geld. 

Infographic werkdrukakkoord
De belangrijkste punten staan in deze infographic over het werkdrukakkoord.