Zelf ontwikkelde ICT-programma’s voor specifieke doelgroepen

Article type
Artikel
Publication date

KOE laat zelf software programma’s ontwikkelen; dat komt niet veel voor in onderwijsland. Maar KOE gaat de uitdaging graag aan, zowel inhoudelijk (wat willen we precies?), procesmatig (hoe regelen we dit?) en financieel (wat kost dit?). Bert Jeuring, staffunctionaris ICT, vertelt begin 2018: “Wij gaan niet voor een pakket, maar voor maatwerk. Zó willen we het! En het leuke is: wij proeven het succes van onze eigen wensen.”

Het gaat niet altijd even gemakkelijk, geeft Bert Jeuring ruiterlijk toe. “We moeten steeds flexibel zijn en onze wensen en verwachtingen bijstellen. Het loopt altijd anders dan verwacht. Na het ontwikkelen volgt het onderhoud. Maar het brengt het werken in de Cloud weer een stap dichterbij. Daarbij zijn de eindgebruikers erg tevreden dat de zelf ontwikkelde programma’s helemaal bij hun gewenste manier werken passen.”

De ondersteunende software oplossingen waar KOE in 2018 aan heeft gewerkt

1. Digidossier voor het Steunpunt (orthopedagogen/intern begeleiders (IB-ers))

Het ontwikkelen van een werkomgeving voor IB-ers en orthopedagogen waarin documenten veilig gedigitaliseerd verwerkt en bewaard kunnen worden.

2. GroepsGewijsWerken

Leerkrachten moeten groeps- en behandelplannen maken in een klas, maar vinden de administratieve last te hoog. Een bedrijf is bezig met de ontwikkeling van een digitaal systeem hiervoor. Zodat eenvoudiger handelingsplannen voor groepen kinderen kunnen worden geschreven, met als doel: alleen administratie die er toe doet voor het dagelijks handelen in de klas.  

3. Leerlingdossiers (Speciaal onderwijs)

Het speciaal onderwijs houdt de vorderingen van leerlingen nauwgezet bij in een dossier/portfolio. Dit vergt veel werk en tijd. Om hier iets aan te doen, is een programma ontwikkeld dat alle leerlinggegevens op één plek registreert. Het levert daarbij meerdere soorten rapporten op. Privacy is daarbij een belangrijk issue. KOE wil dit programma vertalen naar andere scholen.

4. Hulpprogramma’s voor directeuren

Er is voor de directies een tool ontwikkeld voor formatieberekening, professionalisering, taakbeleid en het maken van jaarplanningen.