Actieplan: aanpak lerarentekort in de grote steden - G5 (mei 2020)

Download

Plan met voorstellen van de G5-schoolbesturen voor de middellange en lange termijn. Actielijnen, oplossingsrichtingen en maatregelen. 

De lerarentekorten in het primair onderwijs raken de grote steden hard en de verwachting is dat deze tekorten toenemen. Daarom hebben de schoolbesturen en gemeenten van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en Almere met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van OCW afgesproken om noodplannen te ontwikkelen om voor de korte termijn de ergste nood te lenigen.  Dit plan - uit mei 2020 - verbindt de afzonderlijke plannen  en biedt een doorkijk naar structurele verbeteringen. Er zijn zeven samenhangende maatregelen geïdentificeerd die in de komende één tot drie jaar getroffen moeten worden om het tekort aan te pakken.