Brochure: Conceptscholen – Elkaar stimuleren tot leren (PO-Raad)

Download

Waarom schakelt een school over op een vernieuwend concept? Wat zijn aandachtspunten daarbij?  En in hoeverre lukt het ‘conceptscholen’ om voldoende onderwijskwaliteit te realiseren? Dit soort vragen komt aan bod in de brochure 'Conceptscholen – Elkaar stimuleren tot leren' van de PO-Raad.

Onderwijsvernieuwing is van alle tijden. We kennen de traditionele vernieuwingsscholen zoals de Montessori-, Jenaplan-, Dalton- en Vrijescholen. De laatste jaren zien we bestaande scholen overschakelen naar een ander onderwijsconcept of schoolorganisatie. Deze 'conceptscholen' hebben met elkaar gemeen dat zij met hun onderwijsconcept beogen om hun leerlingen meer te stimuleren tot leren. Daarnaast streven zij ernaar dat hun leerlingen zich 'beter' of 'breder' kunnen ontwikkelen. Daarbij benadrukken deze scholen vaak de zelfwerkzaamheid, de eigen verantwoordelijkheid en de zelfregie van de leerlingen.
 

Kwaliteit op conceptscholen

Voor het programma ‘Goed Worden, Goed Blijven’ gaven deze conceptscholen aanleiding tot een aantal vragen over hoe je de kwaliteit van het onderwijs op deze conceptscholen het beste kunt bekijken en waarderen.

Voor de brochure 'Conceptscholen – Elkaar stimuleren tot leren' is het functioneren van deze scholen verkend en onderzocht. Je vindt in deze publicatie portretten van negen conceptscholen, afgewisseld met informatieblokken met meer algemene informatie over conceptscholen vanuit verschillende invalshoeken.
 

Bestellen

Leden van de PO-Raad kunnen deze brochure ook in gedrukte vorm toegestuurd krijgen. Wil je dat? Vraag ‘m aan via dit formulier.