Handreiking: inzet extra personeel voor NPO (PO-Raad)

Download

Met de beschikbaar gestelde middelen via het NPO kunnen schoolbesturen de komende tijd extra personeel inschakelen. Bij veel besturen leeft de vraag hoe zij de inzet van personeel kunnen vormgeven en waar ze op moeten letten in het kader van geldende wetgeving en de cao. In deze handreiking zet de PO-Raad de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Deze handreiking is gericht op schoolleiders en medezeggenschapsraden om gezamenlijk op een ge­de­­gen manier het proces van het NPO te doorlopen. Er zijn verschillende manieren waarop een schoolbestuur extra personeel kan inzetten. Hierbij is het ook belangrijk om de medezeggenschap een goede positie te geven. De handreiking geeft een overzicht met de bijbehorende aandachtspunten. De inzet van externe krachten, bijvoorbeeld op uitzend- of payrollbasis of het inschakelen van ZZP’ers, valt buiten de reikwijdte van het overzicht.