Handreiking: Stap voor stap naar schooleigen doelen (2020) - PO-Raad

Download

Hoe weet je of je het maximale uit je leerlingen hebt gehaald? En of het onderwijs op je school echt uitdagend is? Deze handreiking van de PO-Raad helpt je eigen ambitieuze en realistische schooldoelen te bepalen met behulp van de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen. Zo kun je de leerresultaten op je school afzetten tegen je eigen ambities en waar nodig tijdig bijsturen.