Handreiking: Stap voor stap naar schooleigen doelen (2021) - PO-Raad

Download

Hoe weet je of je het maximale uit je leerlingen hebt gehaald? En of het onderwijs op je school echt uitdagend is? In samenwerking met de inspectie en SPO Utrecht ontwikkelde de PO-Raad een handreiking die je helpt om eigen ambitieuze en realistische schoolnormen te bepalen met behulp van de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen. Deze handreiking is in oktober 2021  vernieuwd. 

Door de stappen in de handreiking te doorlopen, stel je eigen doelen vast die passen bij je leerlingenpopulatie. Dat doe je door te bepalen welk percentage leerlingen het fundamentele niveau en het streefniveau haalt en te bekijken hoe jouw leerlingen het doen ten opzichte van leerlingen van vergelijkbare scholen. De handreiking biedt ruimte om de gegevens over jouw school direct in te vullen. Sla daarvoor de PDF wel eerst lokaal op.