Het Teamgecentreerde Arbeidsorganisatiemodel

Download

Het Teamgecentreerde Arbeidsorganisatiemodel dat Ben van der Hilst in zijn proefschrift beschrijft helpt scholen zich zo te organiseren dat er niet langer sprake is van één leraar voor één klas, maar van een team leraren. Dat team is collectief verantwoordelijk voor de gehele ontwikkeling van een groep leerlingen.