LOTkeuzehulp Heliomare

Download

LOT staat voor Leerling Ondersteunende Tools. De LOTkeuzehulp is ontwikkeld door Heliomare, en is een interactieve pdf die een overzicht geeft van apps en websites die helpend kunnen zijn bij verschillende ondersteuningsbehoeften, verdeeld in zes categorieën: dit ben ik, zelf doen, gezondheid, leren leren, advies en samen. Professionals die (thuiszittende) leerlingen begeleiden kunnen de LOTkeuzehulp gebruiken om een geschikte app te vinden en deze te integreren in het dagelijks leven. Het doel is dat ICT zo op een laagdrempelige manier kan helpen om zelfstandigheid en autonomie te ontwikkelen.