Praatplaat resultaten Samen Slimmer Leren (PO-Raad)

Download

Innoveren met ICT, het ondersteunen van leraren en bewuste keuzes maken bij digitalisering: wat heeft twee jaar Samen Slimmer Leren opgebracht op deze thema's? Je ziet het in één oogopslag in deze praatplaat. 

ICT biedt veel kansen. Om leerlingen meer op maat te ondersteunen, resultaten beter te kunnen monitoren en om de administratie te vereenvoudigen. Het is vaak niet meer de vraag óf ICT in het onderwijs wordt ingezet, maar hóe. Om schoolbesturen en scholen hierbij te ondersteunen en hen te inspireren, organiseerde de PO-Raad het programma Samen Slimmer Leren (2019 -2021). 

‘Samen Slimmer Leren’ werd gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het programma zette in op drie pijlers: de versterking van onderwijsinnovatie, vaardige leraren & flexibele leermiddelen en technologie & ethiek.