Rapport: Loopbaanpaden in het primair onderwijs - Berenschot

Download

Carrièreperspectieven in het onderwijs worden door veel leraren als slecht beoordeeld. Gezien het tekort aan leraren liggen er dus twee uitdagingen: het aantrekken van nieuwe én het behouden van de huidige leraren. Wil je meer weten over wat gewenste loopbaanpaden zijn en hoe deze in het onderwijs geïntegreerd zouden kunnen worden? Lees dan het rapport “Loopbaanpaden in het primair onderwijs” van Berenschot (juni 2018). 

 

In het onderzoek van Berenschot is gekeken naar de volgende vragen: 

  • Wat is de huidige stand van zaken als het gaat om loopbaanpaden, gekeken naar nationale en internationale literatuur?
  • Wat zijn de wensen van leerkrachten, schoolleiders en bestuurders op het gebied van carrièremogelijkheden?
  • Welke ontwikkelingen zijn er in de sector nodig om te komen tot (betere) loopbaanpaden van leerkrachten in het primair onderwijs?