Rapport: vier cases 'Meer ICT, minder werkdruk?' - Kennisnet

Download

Met welke methodes kunnen scholen en besturen werkdruk opsporen en verminderen? En in hoeverre kunnen ICT-oplossingen hieraan bijdragen? Vier basisscholen hebben dit vraagstuk via vier verschillende methodes onderzocht. Doe inspiratie op in deze digitale brochure of gebruik de onderzoeken als vertrekpunt voor je eigen verkenning.

Om werkdruk effectief aan te pakken, begin je als school met een goede analyse: waar zit de werkdruk en wat is de oorzaak? Iedere school is anders en dat vraagt om een aanpak die past bij wat er speelt op jouw school. 'Meer ICT, minder werkdruk' bespreekt uitgebreid verschillende methodes en handvatten om de werkdruk te verlagen, al dan niet met de inzet van ICT.

 

Value Stream Mapping is een methode waarbij leraren zelf knelpunten in kaart brengen en oplossingen aandragen.

 

Vernieuwend werken richt zich op ‘de bedoeling’ en brengt in kaart welke processen op school hieraan bijdragen en hoe dat beter kan.

 

Bij werkobservaties verzamelen onderzoekers informatie over de processen in een school. Op basis van deze informatie formuleren ze suggesties ter verbetering.

 

In een gestructureerde brainstorm (ontleend aan Design Thinking) is het mogelijk de huidige en gewenste situatie op school in een relatief korte tijd in kaart te brengen.