Startnotitie: Sleutels voor evidence-informed werken (Platform Samen Onderzoeken)

Download

Steeds meer scholen en schoolbesturen passen kennis uit (praktijkgericht) onderzoek toe om de kwaliteit van hun onderwijs verbeteren. Om hen verder op weg te helpen, ontwikkelden het NRO en de PO-Raad de startnotitie ‘Sleutels voor evidence-informed werken’.  Met praktische handvaten voor een goede start of reflectie met elkaar. 

Voor goed onderwijs is veel kennis nodig: uit de wetenschap, de opleidingen, de ervaring van leraren en van collega’s in professionele leergemeenschappen. Maar hoe zet je al deze kennis nou in in de onderwijspraktijk?  

In het eerste hoofdstuk van deze notitie lees je wat evidence-informed werken inhoudt volgens de geraadpleegde onderwijscollega’s en de literatuur. Daarna volgen zeven sleutelmechanismen om meer zo gaan werken. Alle sleutels zijn nodig om te komen tot een praktijk waarin evidence-informed werken merkbaar en geborgd is. 

 

Zeven sleutelmechanismen voor evidence-informed werken

De zeven sleutelmechanismen die scholen en besturen helpen bij het uitrollen van evidence-informed leren, denken en samenwerken in hun organisaties: 

  • Kennisinfrastructuur
  • Leiderschap
  • Externe samenwerking
  • Tijd
  • Lerende cultuur
  • Betrokkenheid
  • Borging

 

Kijk ook eens op Platform Samen Onderzoeken

Wil je graag aan de slag? Op www.platformsamenonderzoeken.nl kun je gebruik maken van andere hulpmiddelen, zoals een digitale leeromgeving, de scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ en publicaties die dieper ingaan op de sleutelmechanismen.