Tool: Brainstorm over werkdruk en inzet ICT - Kennisnet

Download

Wil je wat doen aan de werkdruk op je school? En denk je daarbij aan de inzet van ICT? Bekijk dan deze methode - gebaseerd op Design Thinking en Lean - eens. Je kunt hiermee op een gestructureerde manier in gesprek gaan met je collega's over deze problematiek. Samen breng je de processen in beeld die je graag wilt verbeteren, al dan niet met behulp van ICT.

Deze werkwijze past binnen de verandermethode Design Thinking (ontwerp denken), maar kan ook afzonderlijk worden ingezet om een beter beeld te krijgen van de huidige en de gewenste situatie binnen je organisatie. Dus: op welke plekken ontstaat werkdruk, maar ook: waar zit het werkplezier? De uitkomsten worden in 'procesplaten' naast elkaar gezet. Als school kun je heel goed zelf aan de slag. Externe begeleiding kan helpen om het proces lean en gestructureerd uit te voeren.  

Design Thinking is een actieve denkwijze om innovatieve, creatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Uitgangspunt zijn de wensen en de behoeften van de gebruikers/klanten. 

Lean is een manier van werken waarbij je je richt op het creëren van waarde voor de klant/gebruiker in alle processen. Hiervoor worden verspillingen (inefficiënties) geëlimineerd. 

Basisschool De Borgstee uit Grijpskerk heeft de methode met de procesplaten gebruikt tijdens het project 'Meer ICT, minder werkdruk' in 2017. Het hele onderzoeksproces kun je nalezen in de digitale brochure Case Design Thinking