Tool: Stappenplan Value Stream Mapping

Download

Betrokkenen zelf de processen in kaart laten brengen waar werkdruk wordt ervaren én ontdekken waar verbetering mogelijk is. Value Stream Mapping (VSM) is een geschikt hulpmiddel hiervoor. Doordat leraren zelf aan de slag gaan, levert de methode breed gedragen oplossingen, een concreet resultaat én een gemotiveerd team op. Zelf aan de slag? Maak gebruik van dit stappenplan.

Value Stream Mapping (VSM) helpt processen visueel in kaart te brengen. De tool komt uit het bedrijfsleven en is een techniek binnen Lean. Het is bedoeld om inzicht te krijgen in welke processen waarde toevoegen.

De methode bestaat uit vijf stappen. Het begin met een brainstorm waarin het team uiteen zet wat goed gaat en waar knelpunten zitten. Stap twee en drie staan in het teken van het observeren van processen en het interpreteren daarvan. Hierna start het team met het opstellen van een plan: welke problemen zien we en wat zijn mogelijke oplossingen? Het hele proces, inclusief problemen en ideeën, wordt visueel gemaakt met het VSM-schema. In de laatste fase bespreek je de haalbaarheid van de ideeën en stel je verantwoordelijken aan, zodat actiepunten daadwerkelijk worden opgepakt.

OBS Akkrum heeft deze methode ingezet tijdens het project ‘Meer ICT, minder werkdruk’ in 2017 om in beeld te brengen waar het mogelijk is om de werkdruk te verlagen, met en zonder ICT. Het hele onderzoeksproces kun je nalezen in de digitale brochure over de case Value Stream Mapping.