Tool: Stappenplan werkdruk aanpakken met 'Vernieuwend Werken' - Kennisnet

Download

Je wilt als school graag beter in beeld krijgen waar het mogelijk is om de werkdruk te verlagen, al dan niet met ICT. Tegelijkertijd zoek je naar manieren om (nog) beter te voldoen aan de wensen van leerlingen, ouders en leraren. De methode 'Vernieuwend werken' kan je helpen bij beide vraagstukken en richt zich op het doorlichten van processen. Met dit stappenplan kun je direct aan de slag. 

‘Vernieuwend werken’ is een aanpak die organisaties helpt om (opnieuw) te werken vanuit ‘de bedoeling’; waarom doen we wat we doen? Als dat helder is, kun je met elkaar kritisch kijken welke processen hieraan bijdragen en waar eventueel knelpunten zitten. Het idee is om bestaande systemen en structuren te doorbreken en ze meer laten te werken voor leraren, intern begeleiders en de schoolleiding, in plaats van andersom. Hierdoor kan de werkdruk afnemen, en het werkplezier toe. In diverse interactieve sessies worden de why (de bedoeling van de school), how (hoe je aan de bedoeling werkt) en what (wat is hiervoor nodig) uitgewerkt.

 

 

Projectmatige aanpak 

Basisschool SWS Balans uit Den Haag heeft deze methode ingezet tijdens het project ‘Meer ICT, minder werkdruk’ in 2017 om in beeld te brengen waar het mogelijk is om de werkdruk te verlagen, met en zonder ICT. Het hele onderzoeksproces kun je nalezen in de digitale brochure over de case Vernieuwend werken.