Toolkit: slimmer verdelen van rollen en taken in onderwijsteams (PO-Raad)

Download

Wil je ieders kwaliteiten en ervaring inzetten in je team? En lijkt het je goed om eens wat meer 'out of the box' denken met elkaar? Zet dan deze toolkit in. Hiermee kunnen scholen bestaande rollen en taken in onderwijsteams slimmer verdelen, combineren of delegeren, zodat het werk voor alle betrokkenen aantrekkelijker wordt. "Door het werk anders te organiseren, haalt iedereen meer uit zijn/haar talent."

Met de onderstaande acht sleuteltechnieken kun je aan de slag om je baan - en die van je collega's - leuker en passender te maken. Eerst inventariseer je alle taken, daarna labelt ieder ze voor zichzelf:  'leuk', 'goed te doen' of 'kost veel energie'. Vervolgens ga je hierover met elkaar in gesprek met behulp van de sleuteltechnieken. De hamvraag: hoe kun je door slimmer te verdelen meer halen uit ieders talenten?  Is het mogelijk om tegenover energieslurpende taken genoeg leuke dingen te zetten?  Of kunnen zaken mogelijk door anderen - bijvoorbeeld van buiten het team - opgepakt worden?  

8 sleuteltechnieken om je baan interessanter te maken
8 sleuteltechnieken om je baan (en die van je collega's interessanter te maken.

 

4 stappen
4 stappen om met je team te komen tot een nieuwe werkverdeling. 

 

Job Engeering

De toolkit is gebaseerd op het gedachtegoed van Job Engineering. Hierbij worden banen gezien als 'een verzameling van kleine en grotere kern- en bijtaken'. Taken of taakclusters zijn van elkaar te onderscheiden omdat ze bijvoorbeeld verschillende kennis, vaardigheden of psychische/ fysieke vermogens van medewerkers vragen, of omdat ze individueel of juist samen met anderen moeten worden verricht. Taken zijn ook te rubriceren op basis van de (al dan niet gebruikte) technologie of de locatie. En vanuit de driedeling:  ondersteunende, voorbereidende en uitvoerende taken.

Anders organiseren

De toolkit is het eindproduct van een ontwikkelgroep binnen het project Anders Organiseren van de PO-Raad uit 2020/21. Zeven HR-professionals uit het primair onderwijs zochten met ondersteuning van adviesbureau Berenschot naar een manier om het werk binnen het po meer talentgericht te organiseren.