Toolkit: slimmer verdelen van rollen en taken in onderwijsteams (PO-Raad)

Download

Wil je ieders kwaliteiten en ervaring inzetten in je team? En wil je eens wat meer 'out of the box' denken met elkaar? Zet dan deze toolkit in. Hiermee kunnen scholen bestaande rollen en taken in onderwijsteams slimmer verdelen, combineren of delegeren, zodat het werk voor iedereen aantrekkelijker wordt. "Door je werk anders te verdelen, haalt iedereen meer uit zijn/haar talent."

Met de onderstaande acht sleuteltechnieken kun je aan de slag om je baan (en die van je collega's) leuker en passender te maken. Eerst inventariseer je alle taken, daarna labelt ieder ze voor zichzelf:  leuk, goed te doen of kost veel energie. Daarna ga je hierover met elkaar in gesprek met behulp van de sleuteltechnieken. De hamvraag hierbij: hoe kun je door slimmer te verdelen meer halen uit ieders talenten?  Is het mogelijk om tegenover energieslurpende taken leuke taken te zetten?  Of kunnen zaken mogelijk door anderen - buiten het team - opgepakt worden?  

 

8 sleuteltechnieken om je baan interessanter te maken
8 sleuteltechnieken om je baan (en die van je collega's interessanter te maken.

 

4 stappen
4 stappen om met je team te komen tot een nieuwe werkverdeling

 

Job Engeering

De toolkit is gebaseerd op het gedachtegoed van Job Engineering. Hierbij worden banen gezien als 'een verzameling van kleine en grotere kern- en bijtaken'. Taken of taakclusters zijn van elkaar te onderscheiden omdat ze bijvoorbeeld verschillende kennis, vaardigheden of psychische/ fysieke vermogens van medewerkers vragen, of omdat ze alleen of juist samen met anderen moeten worden verricht. Taken zijn ook te onderscheiden op basis van de technologie of de locatie. Of vanuit de driedeling:  ondersteunende, voorbereidende en uitvoerende taken.

 

Anders organiseren

De toolkit is het eindproduct van een ontwikkelgroep binnen het project Anders Organiseren uit 2020/21. Zeven HR-professionals uit het primair onderwijs zochten met ondersteuning van organisatieadviesbureau Berenschot naar een manier om het werk binnen het po meer talentgericht te organiseren.