Uitvraag in kader NPO: denktank brengt situatie scholen in beeld (Stichting MosaLira)

Download

Stichting MosaLira is een denktank gestart die zich inzet voor een goede besteding van de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Om een beter beeld te krijgen van de situatie heeft de denktank een 'inventarisatielijst' gemaakt die alle MosaLira scholen invullen, met hun teams, maar ook met de leerlingenraad of ouders.  Zijn er onderwijsachterstanden en wat kunnen we eraan doen? Ben je ook van plan om de huidige - en gewenste - situatie tijdens/na de coronacrisis in beeld te brengen binnen je school of bestuur, bekijk deze lijst dan eens ter inspiratie.  

MosaLira is een stichting met 21 scholen en onderwijsvoorzieningen in Maastricht.