Afstandsonderwijs

dossier

Hoe kun je op afstand goed onderwijs bieden?  Bijvoorbeeld als kinderen ziek thuis zijn, of op reis. Of als de scholen dicht zijn vanwege de coronacrisis. Kun je dan ook differentiëren en is het mogelijk om nieuwe stof te behandelen? En hoe kunnen ouders en leraren het beste samenwerken? 

Deel op sociale media

 • Gelijke kansen bij afstandsonderwijs en de rol van ouderbegeleiding

  video

  Hoe proberen scholen tijdens de coronacrisis gelijke kansen te bevorderen? En wat is de rol van ouders hierbij? We zochten het uit in de tweede editie van de Digitale sprong.

 • Vlog: update innovatievraag Heliomare over opzet ICT-toolkit voor thuisblijvers

  video

  Projectleider Hans Smeele (Heliomare) reflecteert in een vlog op het ontwikkelproces voor een ICT-toolkit. En geeft tips.

 • Webinar sociale verbondenheid en motivatie bij afstandsonderwijs door hoogleraar Rob Martens

  video

  Het Coronavirus zorgt ervoor dat alle scholen in Nederland onderwijs op afstand moeten vormgeven. Dit heeft invloed op de manier van lesgeven en de relatie tussen leraar en leerlingen. De PO-Raad en Kennisnet organiseerden daarom in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ) op 24 april 2020 een webinar met Rob Martens, wetenschappelijk directeur bij NIVOZ en hoogleraar bij de Open Universiteit. Martens gaat in op sociale verbondenheid en motivatie bij leerlingen in tijden van onderwijs op afstand. Het webinar duurt ongeveer een uur en wordt gemodereerd door Laura Westerveld en Remco Pijpers van Kennisnet en Stijn Temmen van de PO-Raad.   Volgens Rob Martens ligt in het onderwijs de nadruk vaak op ‘cognitie’, de zaken die je voor de Cito-toets moet leren. De sociale kant van het onderwijs wordt soms als bijzaak gezien. Tegelijkertijd betogen pedagogen als Luc Stevens (NIVOZ) al vele jaren dat er zonder relatie geen prestatie is.  De nu in de psychologie gangbare motivatietheorieën benadrukken ook de sterke relatie tussen sociale verbondenheid enerzijds en het diepgaand leren en intrinsieke motivatie aan de andere kant. In dit webinar gaat Rob Martens in op deze relatie. Juist tijdens de Coronacrisis wordt het gemis aan sociale verbondenheid heel sterk gevoeld in het onderwijs. Een visuele samenvatting van het webinar van Rob Martens, gemaakt door Kennisnet.

 • Doelen selecteren in rekenonderwijs – lerares Debbie Dussel

  video

  Hoe richt je het rekenonderwijs in tot de zomervakantie, zo na de lockdown in verband met het coronavirus?

 • Kleuteronderwijs nu de scholen weer opengaan – onderwijskundige Eva Dierickx

  video

  Hoe kan je je als kleuterleraar voorbereiden op de eerste schoolweken na de lockdown? Eva Dierickx geeft praktische tips

 • Het kiezen van de juiste taaldoelen - leerplanontwikkelaar Joanneke Prenger

  video

  Leerplanontwikkelaar Joanneke Prenger geeft in deze video tips over het kiezen van de juiste leerdoelen (na de heropening van de scholen in de coronatijd).

 • Het maximale halen uit je onderwijstijd - onderwijsadviseur Wilfred Rubens

  video

  In deze video gaat Wilfred Rubens in op de vraag hoe je blended learning in kunt zetten om het maximale te halen uit de beschikbare onderwijstijd. 

 • Een veilige sfeer in de klas - lerares Daisy Mertens

  video

  Daisy Mertens legt in deze kennisclip uit hoe je kunt zorgen voor een veilige sfeer als de scholen straks weer open gaan. Hoe geef je de ruimte aan de verschillende ervaringen van leerlingen? En hoe zorg je ervoor dat iedereen lekker in z’n vel zit? Over Daisy Mertens Daisy Mertens is leraar in groep 7 en 8 op Brede Basisschool De Vuurvogel in Helmond. In 2016 werd zij Leraar van het Jaar in het primair onderwijs en in 2019 was ze finalist bij de Global Teacher Prize. Als leraar zet zij zich er voor in dat kinderen verbondenheid en zelfvertrouwen ervaren in de klas. "Het gevoel dat ze erbij horen, succeservaringen hebben en keuzes kunnen maken. Zeker in deze roerige tijden." Tips & informatie Over rituelen Uitleg over het verschil tussen routines en rituelen en het belang ervan voor de ontwikkeling van kinderen. Meer informatie over zogeheten betekenisloze rituelen. Meer Informatie over het belang van routines en rituelen. Over traumaverwerking en crisissituaties Een artikel over ongerustheid over het coronavirus en het omgaan hiermee.  Een uitleg over hoe je met kinderen kunt praten over het coronavirus. Een toolkit voor leraren over hoe om te gaan met jeugdtrauma. Een toolkit om jongeren te helpen bij het herstel na een traumatische ervaring. Tips voor leraren om leerlingen die met geweld te maken hebben gehad te begeleiden. Een e-book van Klasse(n)kracht met tips voor het open gaan van de school na de coronacrisis. Extra bronnen Spagnola en Fiese (2007), Family routines and rituals: A context for development in the lives of young children, Infants & Young Children. Woods-King e.a. (2011), The importance of family dinner, The National Center on Addiction and Substance Abuse, Columbia University. Nelms (2005), Giving children a great gift: family traditions, Crew Journal of Pediatric Health Care. Norton en Gino (2013), Rituals alleviate grieving for loved ones, lovers, and lotteries, Journal of Experimental Psychology: General. Hoijtink (2007), Cohesieve krachten in groepen, Bohn, Stafleu van Loghum  Legare & Souza (2012), Evaluating ritual efficacy: Evidence from the supernatural. Cognition.

Strategic agenda

Dit dossier is onderdeel van Onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen uit de Strategische Agenda van de PO-Raad