Afstandsonderwijs

dossier

Hoe kun je op afstand goed onderwijs bieden?  Bijvoorbeeld als kinderen ziek thuis zijn, of op reis. Of als de scholen dicht zijn vanwege de coronacrisis. Kun je dan ook differentiëren en is het mogelijk om nieuwe stof te behandelen? En hoe kunnen ouders en leraren het beste samenwerken? 

Deel op sociale media

  • Een veilige sfeer in de klas - lerares Daisy Mertens

    video

    Daisy Mertens legt in deze kennisclip uit hoe je kunt zorgen voor een veilige sfeer als de scholen straks weer open gaan. Hoe geef je de ruimte aan de verschillende ervaringen van leerlingen? En hoe zorg je ervoor dat iedereen lekker in z’n vel zit? Over Daisy Mertens Daisy Mertens is leraar in groep 7 en 8 op Brede Basisschool De Vuurvogel in Helmond. In 2016 werd zij Leraar van het Jaar in het primair onderwijs en in 2019 was ze finalist bij de Global Teacher Prize. Als leraar zet zij zich er voor in dat kinderen verbondenheid en zelfvertrouwen ervaren in de klas. "Het gevoel dat ze erbij horen, succeservaringen hebben en keuzes kunnen maken. Zeker in deze roerige tijden." Tips & informatie Over rituelen Uitleg over het verschil tussen routines en rituelen en het belang ervan voor de ontwikkeling van kinderen. Meer informatie over zogeheten betekenisloze rituelen. Meer Informatie over het belang van routines en rituelen. Over traumaverwerking en crisissituaties Een artikel over ongerustheid over het coronavirus en het omgaan hiermee.  Een uitleg over hoe je met kinderen kunt praten over het coronavirus. Een toolkit voor leraren over hoe om te gaan met jeugdtrauma. Een toolkit om jongeren te helpen bij het herstel na een traumatische ervaring. Tips voor leraren om leerlingen die met geweld te maken hebben gehad te begeleiden. Een e-book van Klasse(n)kracht met tips voor het open gaan van de school na de coronacrisis. Extra bronnen Spagnola en Fiese (2007), Family routines and rituals: A context for development in the lives of young children, Infants & Young Children. Woods-King e.a. (2011), The importance of family dinner, The National Center on Addiction and Substance Abuse, Columbia University. Nelms (2005), Giving children a great gift: family traditions, Crew Journal of Pediatric Health Care. Norton en Gino (2013), Rituals alleviate grieving for loved ones, lovers, and lotteries, Journal of Experimental Psychology: General. Hoijtink (2007), Cohesieve krachten in groepen, Bohn, Stafleu van Loghum  Legare & Souza (2012), Evaluating ritual efficacy: Evidence from the supernatural. Cognition.

Strategic agenda

Dit dossier is onderdeel van Onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen uit de Strategische Agenda van de PO-Raad