Afstandsonderwijs

dossier

Hoe kun je op afstand goed onderwijs bieden?  Bijvoorbeeld als kinderen ziek thuis zijn, of op reis. Of als de scholen dicht zijn vanwege de coronacrisis. Kun je dan ook differentiëren en is het mogelijk om nieuwe stof te behandelen? En hoe kunnen ouders en leraren het beste samenwerken? 

Deel op sociale media

 • Stephan de Valk (GEU): 'Coronacrisis stimuleert de doorontwikkeling van digitale leermiddelen'

  Interview

  “Deze periode geeft niet alleen een boost aan het gebruik van digitale leermiddelen, maar ook aan de doorontwikkeling ervan.”

  kind en ipad
 • Sluiting scholen brengt veel innovatievragen rondom onderwijs en ICT in een stroomversnelling

  Artikel

  "In een aantal weken doorlopen we een digitalisering waar we normaal jaren over hadden gedaan", aldus één van de projectleiders.

  kind met VRbril op hoofd
 • Webinar sociale verbondenheid en motivatie bij afstandsonderwijs door hoogleraar Rob Martens

  video

  Het Coronavirus zorgt ervoor dat alle scholen in Nederland onderwijs op afstand moeten vormgeven. Dit heeft invloed op de manier van lesgeven en de relatie tussen leraar en leerlingen. De PO-Raad en Kennisnet organiseerden daarom in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ) op 24 april 2020 een webinar met Rob Martens, wetenschappelijk directeur bij NIVOZ en hoogleraar bij de Open Universiteit. Martens gaat in op sociale verbondenheid en motivatie bij leerlingen in tijden van onderwijs op afstand. Het webinar duurt ongeveer een uur en wordt gemodereerd door Laura Westerveld en Remco Pijpers van Kennisnet en Stijn Temmen van de PO-Raad.   Volgens Rob Martens ligt in het onderwijs de nadruk vaak op ‘cognitie’, de zaken die je voor de Cito-toets moet leren. De sociale kant van het onderwijs wordt soms als bijzaak gezien. Tegelijkertijd betogen pedagogen als Luc Stevens (NIVOZ) al vele jaren dat er zonder relatie geen prestatie is.  De nu in de psychologie gangbare motivatietheorieën benadrukken ook de sterke relatie tussen sociale verbondenheid enerzijds en het diepgaand leren en intrinsieke motivatie aan de andere kant. In dit webinar gaat Rob Martens in op deze relatie. Juist tijdens de Coronacrisis wordt het gemis aan sociale verbondenheid heel sterk gevoeld in het onderwijs. Een visuele samenvatting van het webinar van Rob Martens, gemaakt door Kennisnet.

 • Doelen selecteren in rekenonderwijs – lerares Debbie Dussel

  video

  Hoe richt je het rekenonderwijs in tot de zomervakantie, zo na de lockdown in verband met het coronavirus?

 • Les op afstand: Heliomare College doet het zo

  Interview

  Hoe geeft Heliomare College in Alkmaar vorm aan het onderwijs op afstand?

  De chatroom van Heliomare
 • Kleuteronderwijs nu de scholen weer opengaan – onderwijskundige Eva Dierickx

  video

  Hoe kan je je als kleuterleraar voorbereiden op de eerste schoolweken na de lockdown? Eva Dierickx geeft praktische tips

 • Vijf video's over het weer open gaan van de scholen

  Aan de slag

  De zesde (en voorlopig) laatste, videoreeks van de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED over lesgeven tijdens de coronacrisis.

  Collectief in Vakmanschap 6

Strategic agenda

Dit dossier is onderdeel van Onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen uit de Strategische Agenda van de PO-Raad