Innovatie & verandering

dossier

Besturen en scholen zijn continu bezig om het onderwijs te verbeteren en processen te optimaliseren. Vaak blijkt niet het kennisniveau bepalend voor het uiteindelijke succes, maar de gekozen veranderaanpak. Want: zijn de juiste mensen aan boord? Heb je voldoende steun?  Is er een wenkend perspectief? 

Deel op sociale media

  • Integraal educatief kindcentrum: geen schotten meer

    Artikel

    Kinderen niet in hokjes plaatsen. Elk kind opvang en onderwijs bieden dichtbij huis, ongeacht de omstandigheden. Dát is het idee achter het nieuw op te richten integraal educatief kindcentrum (IEKC) in de gemeente Oost Gelre - waar regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de jeugdzorg hun krachten bundelen. Kwartiermaker IEKC Will van der Zanden: “Wij willen kijken naar wat er past bij een kind.”

    bewegende kinderen

Strategic agenda

Dit dossier is onderdeel van Innoveren is samen leren ​uit de Strategische Agenda van de PO-Raad