Innovatievragen

Met behulp van het project 'innovatievragen' ondersteunt de PO-Raad haar leden bij verandervraagstukken op het gebied van ICT en Anders organiseren. In een overzichtelijke periode, met de nadruk op advies en kennisdeling. Niet alleen effectief voor de betrokken scholen en besturen, maar ook om expertise op te doen waar de hele sector wat aan heeft.  

Het lerarentekort, passend onderwijs, werkdruk en ontwikkelingen rondom Integrale Kindcentra. Soms zit een deel van de oplossing in het anders organiseren van een aantal zaken. Of het opzoeken van grenzen. De PO-Raad bood onderstaande innovatievragen ondersteuning bij de aanpak van hun vraagstuk in 2020.  Bekijk ook de korte inspiratievideo eens! 

 

Over de innovatievragen

Hoe zet je een verandertraject op? Hoe stimuleer je vernieuwing? En op welke manier houd je je stakeholders betrokken? Dit zijn veelvoorkomende issues bij de innovatievragen. Op dit moment heeft de PO-Raad geen ruimte de aanpak van nieuwe vraagstukken, maar je kunt wel leren van de veranderaanpak van andere scholen en besturen.