VierTaal ontwikkelt ontdeklab voor slechthorende kinderen

Innovatievraag
Leerlingen viertaal maken opnames van elkaar

Hoe betrek je de omgeving van de school bij een ontdeklab voor slechthorende kinderen?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Op steeds meer basisscholen ontstaan Ontdeklabs. Hier kunnen kinderen zelf aan de slag met ICT. Zo ook op de Professor Burgerschool, een school voor speciaal onderwijs. Daar willen ze de leerlingen, die slechthorend of doof zijn, zelf de mogelijkheden van ICT laten ervaren. Ook hopen ze met het Ontdeklab een verbindende functie in de buurt te vervullen door samenwerking met bijvoorbeeld het verzorgingstehuis of een cultureel centrum. 

Status

Afgerond
April 2021

Om haar ontdeklab betekenisvoller in te zetten, wil de Professor Burgerschool van Stichting VierTaal de omgeving betrekken bij de activiteiten in het lab. Na een intensief traject waarin veel aandacht was voor het vergroten van de betrokkenheid in het team, liggen er drie ideeën waarmee de leraren en leerlingen samen aan de slag gaan. Niet alleen het eigenaarschap bij leerlingen wordt hierdoor gestimuleerd, ook de leraren laten meer eigenaarschap en betrokkenheid zien. Ze weten beter hoe ze het ontdeklab kunnen inzetten voor hun onderwijs en durven de methode vaker los te laten.

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag

  • Leraren maken meer gebruik van de mogelijkheden die het ontdeklab biedt. 
  • Het team kijkt meer naar de omgeving van de school en komt zelf met initiatieven voor mogelijke samenwerkingen.
  • Drie ideeën worden binnenkort uitgewerkt: een samenwerking met een koffiebar en yogastudio, een project voor senioren en een actie om zwerfvuil in de buurt aan te pakken.
  • Een praatplaat waarin het proces en resultaat wordt gedeeld. 

Tips

Zelf aan de slag met een innovatievraag op het gebied van ontdeklabs? Dit zijn de tips van VierTaal:

  • Ga er niet vanuit dat collega’s meteen enthousiast zijn. Neem het team mee in waaróm je iets wil en luister naar eventuele bezwaren. Soms moet je vertragen om daarna te kunnen versnellen.
  • Deel niet alleen het resultaat maar ook de weg ernaartoe; laat zien dat niet alles in één keer goed gaat en geef collega’s de ruimte om te experimenteren en fouten te maken.  
  • Met alleen goede ideeën ben je er niet, besteed ook tijd en aandacht aan de borging van het proces. Zorg er dus voor dat er mensen met verschillende kwaliteiten in een projectteam zitten.

 Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Richard Hulsebos, bovenschools innovatiecoach bij VierTaal.

Betekenisvol leren door meer contact met de buurt

Interview

De Professor Burgerschool van Stichting VierTaal ontwikkelde een ontdeklab voor slechthorende kinderen.

Kinderen spelen aan tafel

Praatplaat Innovatievraag Viertaal

Download

Wat is er op de Professor Burgerschool bereikt in het innovatietraject?

thumbnail praatplaat innovatievraag Viertaal

De Professor Burgerschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. De leerlingen zijn slechthorend en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen. De school heeft oog voor de wijk en vervult graag een maatschappelijke functie ten aanzien van bijvoorbeeld het verzorgingshuis en het cultureel centrum.

Het meubilair en verschillende materialen van het ontdeklab zijn al aanwezig: onder andere iPads, Lego WeDo, een 3D-printer, Ozobot en een green screen. De focus ligt nu op de borging van een structurele aanpak in het lab. De school besteedt ook veel aandacht aan het vergroten van de deskundigheid van het personeel. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de teamleden centraal. 

Voor de verdere ontwikkeling van het lab heeft de stichting behoefte aan aanvullende expertise. In dit innovatietraject wil het schoolbestuur daarom externe partijen betrekken bij de activiteiten in het lab.

Vlog: tussentijdse update van VierTaal over haar innovatievraag

video

VierTaal ontwikkelt een ontdeklab voor slechthorende kinderen en de projectleiders reflecteren op de afgelopen (corona)periode.