VierTaal ontwikkelt ontdeklab voor slechthorende kinderen

Innovatievraag
Leerlingen viertaal maken opnames van elkaar

Hoe betrek je de omgeving van de school bij een ontdeklab voor slechthorende kinderen?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Op steeds meer basisscholen ontstaan Ontdeklabs. Hier kunnen kinderen zelf aan de slag met ICT. Zo ook op de Professor Burgerschool, een school voor speciaal onderwijs. Daar willen ze de leerlingen, die slechthorend of doof zijn, zelf de mogelijkheden van ICT laten ervaren. Ook hopen ze met het Ontdeklab een verbindende functie in de buurt te vervullen door samenwerking met bijvoorbeeld het verzorgingstehuis of een cultureel centrum. 

Startdatum

19 februari 2020

De Professor Burgerschool wil 'ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren' stimuleren met haar nieuwe ontdeklab,  Ze daagt leerlingen uit om zelf na te denken, te creëren en te analyseren. Door middel van differentiatie wordt iedere leerling een passend aanbod geboden. De ambitie is om de kinderen te laten leren ín de echte wereld, met alle uitdagingen die daarbij horen.

Beoogde resultaten

  • Meer betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen in het ontdeklab
  • Leraren en ondersteuners die zich meer competent voelen en in het lab aan de slag kunnen
  • Meer ouderbetrokkenheid: ouders en leerlingen leren van elkaar
  • Betrokkenheid van externe partners die expertise delen maar ook vragen bij leerlingen neerleggen
  • Een goede website (gebouwd samen met de leerlingen) om bijvoorbeeld 3D-geprinte producten te verkopen

De Professor Burgerschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. De leerlingen zijn slechthorend en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen. De school heeft oog voor de wijk en vervult graag een maatschappelijke functie ten aanzien van bijvoorbeeld het verzorgingshuis en het cultureel centrum.

Het meubilair en verschillende materialen van het ontdeklab zijn al aanwezig: onder andere iPads, Lego WeDo, een 3D-printer, Ozobot en een green screen. De focus ligt nu op de borging van een structurele aanpak in het lab. De school besteedt ook veel aandacht aan het vergroten van de deskundigheid van het personeel. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de teamleden centraal. 

Voor de verdere ontwikkeling van het lab heeft de stichting behoefte aan aanvullende expertise. In dit innovatietraject wil het schoolbestuur daarom externe partijen betrekken bij de activiteiten in het lab.