Best Onderwijs laat leerlingen ondernemen in een ICT-lab

Innovatievraag
Best tech lab

Hoe kan een ICT-lab bijdragen aan de ondernemersvaardigheden van leerlingen én aansluiten bij de leerlijn Digitale Geletterdheid?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

In ontdek- of ICT-labs krijgen leerlingen en leraren de ruimte om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en ICT-toepassingen te ontdekken. Zo worden zij voorbereid op de maatschappij en de toekomstige arbeidsmarkt (bron: handreiking ontdeklabs onderwijs). Stichting Best Onderwijs gaat een stap verder: haar ICT-lab ‘Best Tech Lab’ moet een vliegwieleffect hebben voor het verbeteren van digitale geletterdheid én bijdragen aan meer ondernemerschap bij leerlingen.

Startdatum

19 februari 2020

Sinds schooljaar 2019-2020 heeft Stichting Best Onderwijs een ICT-lab, het Best Tech Lab. Het lab wordt gedraaid door veertien leerlingen van zeven basisscholen. 

Het Best Tech Lab onderscheidt zich van andere ontdeklabs doordat ondernemerschap en eigenaarschap er centraal staan. Leerlingen zijn bijvoorbeeld betrokken bij het bedenken van de naam, het logo en social media mogelijkheden. Ze hebben inmiddels al gesprekken gevoerd met leveranciers, een vormgever en een schoolinrichter. Ze geven presentaties en krijgen een rol bij de inrichting van het lokaal. Deze resultaten sluiten goed aan bij het doel van het ICT-lab: kinderen in een situatie brengen waarin ze leren van tegenslagen en leermomenten. Doordat zij kennis maken met allerlei aspecten van ondernemerschap en nieuwe vaardigheden leren, worden ze voorbereid op de toekomst en hun positie op de arbeidsmarkt.

Naast deze meerwaarde voor leerlingen, wil Stichting Best Onderwijs dat het Best Tech Lab zorgt voor een vliegwieleffect: het moet eraan bijdragen dat digitale geletterdheid meer gaat leven op alle scholen. Stichtingsbreed is er een leerlijn digitale geletterdheid in ontwikkeling die dient als ‘onderlegger’. Het Best Tech Lab is belangrijk voor de doorontwikkeling van de leerlijn en voor het versterken van digitale vaardigheden van leraren en leerlingen.

Beoogde resultaten

 • Meer bewustzijn en concrete ontwikkeling op het gebied van de leerlijn digitale geletterdheid
 • Inbedding hiervan in het reguliere onderwijs op de scholen
 • Aantoonbare verbetering van didactische vaardigheden van leraren en digitale vaardigheden van leerlingen
 • De eerste aanzet naar meer ondernemerschap bij leerlingen en leraren binnen de scholen van Best Onderwijs

Ondernemerschap is één van de kernwaarden van Stichting Best Onderwijs. Op dit moment is de organisatie druk bezig met het ontwikkelen van haar nieuwe koersplan en zal ondernemerschap nog concreter vorm krijgen. Datzelfde geldt voor ICT en digitale geletterdheid.

In aanloop naar de nieuwe koersplanperiode zijn er al stappen gezet. Zo heeft de stichting leraren met affiniteit voor ICT en onderwijsvernieuwing als iCoaches benoemd. Zij hebben de opdracht om ICT en digitale geletterdheid een structurele plek te geven binnen het onderwijs. 

  Best tech lab

  Best Tech Lab in beeld

  video

  Hoe geven ze bij Best Onderwijs vorm aan innovatie? Dat laten ze in deze video zien, met een glansrol voor het Best Tech Lab.