Best Onderwijs laat leerlingen ondernemen in een ICT-lab

Innovatievraag
Best tech lab

Hoe kan een ICT-lab bijdragen aan de ondernemersvaardigheden van leerlingen én aansluiten bij de leerlijn Digitale Geletterdheid?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

In ontdek- of ICT-labs krijgen leerlingen en leraren de ruimte om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en ICT-toepassingen te ontdekken. Zo worden zij voorbereid op de maatschappij en de toekomstige arbeidsmarkt (bron: handreiking ontdeklabs onderwijs). Stichting Best Onderwijs gaat een stap verder: haar ICT-lab ‘Best Tech Lab’ moet een vliegwieleffect hebben voor het verbeteren van digitale geletterdheid én bijdragen aan meer ondernemerschap bij leerlingen.

Status

Afgerond
april 2021

De innovatievraag van Best Onderwijs had twee doelstellingen: het ontwikkelen van een leerlijn digitale geletterdheid en bijdragen aan meer ondernemerschap bij leerlingen. Door de impact van de coronacrisis is het zwaartepunt komen te liggen op de tweede doelstelling. ‘Ondernemingszin’ is centraal komen te staan in het Best Tech Lab en leerlingen zijn hier volop mee aan de slag gegaan, waardoor zij nieuwe vaardigheden ontwikkeld hebben.

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag

 • Onderzocht is wat verstaan wordt onder de term ondernemerschap. De vier aspecten die iCoaches en directeuren het meest belangrijk vinden zijn creativiteit, initiatief nemen/durven, zelfsturing en het geven van verantwoordelijkheid. Deze komen samen in ‘ondernemingszin’.
 • Leerlingen hebben gesproken met ondernemers en kennis gemaakt met allerlei aspecten van het ondernemerschap.
 • De iCoaches hebben inzicht gekregen in hoe leerkrachten en directeuren kijken naar het Best Tech Lab. Daardoor kunnen ze hun verwachtingen en gedrag bijstellen én weten ze beter waar kansen voor verbetering liggen.
 • Digitale geletterdheid, ondernemerschap en het Best Tech Lab hebben een prominente plek gekregen in het nieuwe koersplan van Best Onderwijs. Daarmee zijn de ambities uit de innovatievraag geborgd. 
 • Het Best Tech Lab ontwikkelde een lesbrief ondernemen en een online presentatie met als doel kennis te delen binnen de sector.
 • Leerlingen uit het lab bedachten een kwartetspel. Dit kwartetspel maakt leerlingen én leraren nieuwsgierig naar digitale tools en vergroot direct hun kennis over de inzet ervan. 

Gerealiseerde doelen in cijfers

 • Ondanks corona hebben 27 (van de beoogde 50) klassen een bezoek gebracht aan het Best Tech Lab.
 • Alle zeven scholen van Best Onderwijs zijn in het Best Tech Lab geweest.
 • Het merendeel van de bezoekers (leerlingen en leerkrachten) zijn positief over het bezoek (ruim meer dan de gestelde 80%).

Tips

Zelf aan de slag met een innovatievraag op dit gebied? Dit zijn de tips van Best Onderwijs:

 • Zoek iemand die je spiegelt, zodat je bewust even stil staat bij wat er al bereikt is. Trots zijn op resultaten zorgt voor energie om door te gaan, ook als iets even tegenzit.
 • Knip grote, ambitieuze doelen op in kleine, reële en meetbare doelen.
 • Ben je er bewust van dat niet iedereen hetzelfde tempo en enthousiasme heeft als jij. Door te vragen “Hoe kunnen we jou helpen?” werk je meer vraaggericht.
 • Maak onduidelijke termen concreet. Niet iedereen verstaat bijvoorbeeld hetzelfde onder termen als eigenaarschap en ondernemerschap.
 • Communiceer over doelen en resultaten en evalueer deze. Zowel vooraf, tussentijds als na afloop van een project.
 • Luister goed naar de ideeën van leerlingen. Zij denken vaak meer out-of-the-box en dat kan je eigen creativiteit ook stimuleren.

Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Best Onderwijs.

Kwartetspel Digitale tools (Best onderwijs)

Download

Een printbaar kwartetspel waarmee leerlingen hun kennis over digitale tools vergroten.

screenshot kwartetspel

Lesbrief Ondernemen: toelichting voor leraren (Best Tech Lab)

Download

Hoe werk je met de lesbrief Ondernemerschap? Je leest het in deze toelichting.

Lesbrief ondernemerschap Best Tech Lab

Lesbrief Ondernemen (Best Tech Lab)

Download

Wil je jouw leerlingen de basisbeginselen van het bedrijfsleven leren? Gebruik deze lesbrief.

Lesbrief ondernemerschap Best Tech Lab

Ondernemerschap als succesfactor van een ICT-lab

Interview

Best Onderwijs zette grote stappen om ondernemerschap bij leerlingen te vergroten. Nu delen ze hun resultaten met de sector.

Foto Best Tech Lab, links Michiel Jansen en rechts Koen de Lau

Sinds schooljaar 2019-2020 heeft Stichting Best Onderwijs een ICT-lab, het Best Tech Lab. Het lab wordt gedraaid door veertien leerlingen van zeven basisscholen. 

Het Best Tech Lab onderscheidt zich van andere ontdeklabs doordat ondernemerschap en eigenaarschap er centraal staan. Leerlingen zijn bijvoorbeeld betrokken bij het bedenken van de naam, het logo en social media mogelijkheden.  Dit sluit goed aan bij het doel van het ICT-lab: kinderen in een situatie brengen waarin ze leren van tegenslagen en leermomenten. Doordat zij kennis maken met allerlei aspecten van ondernemerschap en nieuwe vaardigheden leren, worden ze voorbereid op de toekomst en hun positie op de arbeidsmarkt.

Naast deze meerwaarde voor leerlingen, wil Stichting Best Onderwijs dat het Best Tech Lab zorgt voor een vliegwieleffect: het moet eraan bijdragen dat digitale geletterdheid meer gaat leven op alle scholen. Stichtingsbreed is er een leerlijn digitale geletterdheid in ontwikkeling die dient als ‘onderlegger’. Het Best Tech Lab is belangrijk voor de doorontwikkeling van de leerlijn en voor het versterken van digitale vaardigheden van leraren en leerlingen.

Best tech lab

Best Tech Lab in beeld

video

Hoe geven ze bij Best Onderwijs vorm aan innovatie? Dat laten ze in deze video zien, met een glansrol voor het Best Tech Lab.

Vlog: update van Best onderwijs over haar innovatievraag

video

Een onderwijslab opzetten waar leerlingen de baas zijn. De projectleiders vertellen.