Lucas Onderwijs ontwikkelt geïntegreerde leerlijn digitale geletterdheid

Innovatievraag
Lucas onderwijs lessituatie

Hoe komen we tot een geïntegreerde leerlijn digitale geletterdheid en hoe nemen we medewerkers daarin mee?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

De wereld wordt steeds digitaler en daar moeten leerlingen zich in zien te redden. Scholen moeten dus iets met digitale geletterdheid. Maar hoe? Lucas Onderwijs ontwikkelt een leerlijn waarbij digitale geletterdheid geïntegreerd wordt in taal- en zaakvakken. Dit vraagt om een heldere visie, goede randvoorwaarden en deskundigheid van leraren.

Startdatum

02 oktober 2019

Lucas gaat met één van zijn scholen, De Groen van Prinsterer-school, aan de slag met de integratie van digitale geletterdheid in taal- en zaakvakken. Met deze 'voorbeeldschool' wordt onderzocht hoe de leerlijn eruit moet zien en hoe medewerkers op een goede manier worden meegenomen hierin.

Beoogde resultaten

  • Een leerlijn digitale geletterdheid die geïntegreerd is in de taal- en zaakvakken
  • Heldere lesbeschrijvingen
  • Meer draagvlak, bewustzijn en kennis bij alle leraren, zodat zij de lessen met vertrouwen kunnen geven  
  • Een digitale omgeving voor leerlingen waarin zij kunnen werken aan digitale vaardigheden 

Lucas Onderwijs is een stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs. Digitale geletterdheid staat hoog op de agenda. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in kennisuitbreiding en -uitwisseling en in de basisvoorwaarden, zoals een netwerkinfrastructuur. Scholen hebben de noodzakelijke hardware aangeschaft.

Concrete leerdoelen

Het uitgangspunt is dat digitale geletterdheid geïntegreerd wordt in taal- en zaakvakken. Om dit te bereiken, worden voor ieder leerjaar concrete leerdoelen geformuleerd en lesbeschrijvingen ontwikkeld, waarmee elke leraar – ongeacht niveau, interesse of leeftijd – uit de voeten kan. Hiermee wordt voorgesorteerd op het nieuwe curriculum en niet gewacht tot bestaande (taal)methoden zijn aangepast. Wel maakt Lucas gebruik van de kennis en open leermaterialen die al beschikbaar zijn.

Een grote uitdaging bij het ontwikkelen van de leerlijn is het verschil in digitale vaardigheden tussen zowel leerlingen als leraren.  Daarnaast ziet niet iedereen de urgentie. Door bijvoorbeeld teamoverleggen, studiedagen, workshops en deskundigheidsbevordering wil Lucas Onderwijs leraren enthousiasmeren en zorgen voor kennisdeling. 

Reacties

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.