Lucas Onderwijs ontwikkelt geïntegreerde leerlijn digitale geletterdheid

Innovatievraag
Lucas onderwijs lessituatie

Hoe komen we tot een geïntegreerde leerlijn digitale geletterdheid en hoe nemen we medewerkers daarin mee?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

De wereld wordt steeds digitaler en daar moeten leerlingen zich in zien te redden. Scholen moeten dus iets met digitale geletterdheid. Maar hoe? Lucas Onderwijs ontwikkelt een leerlijn waarbij digitale geletterdheid geïntegreerd wordt in taal- en zaakvakken. Dit vraagt om een heldere visie, goede randvoorwaarden en deskundigheid van leraren.

Status

Afgerond
Januari 2021

Op De Groen van Prinstererschool van Lucas Onderwijs is het gelukt om digitale geletterdheid een structurele plek in het taalonderwijs te geven. Elk thema van de taalmethode – er zijn acht thema’s per jaar – heeft twee lessen met een digitaal doel én een les ICT-basisvaardigheid. Leraren hebben de nieuwe manier van werken inmiddels volledig omarmd. Dankzij de ondersteuning van en coaching door de projectgroep zijn ze nu razend enthousiast. Om het thema ook bestuursbreed te borgen, wordt het eindresultaat van deze innovatievraag ook op bestuurlijk niveau in de Mediagroep onderwijs en ICT gedeeld.  

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag  

  • Het integreren van digitale geletterdheid is niet meer leraarafhankelijk, maar structureel ingebed in het (taal)programma. 

  • Een tool met nieuwe lessen voor groep 5 t/m 8 die aansluiten bij de taalmethode en waarmee leerlingen tegelijkertijd werken aan digitale geletterdheid.  

  • Een enthousiast team dat openstaat voor vernieuwing en zelf met initiatieven komt. 

Tips 

Zelf aan de slag met een innovatievraag op het gebied van digitale geletterdheid? Dit zijn de tips van Lucas Onderwijs:  

  • Maak gebruik van ons inspiratiedocument ‘Aan de slag met digitale geletterdheid’. 

  • Zorg voor voldoende betrokkenheid: neem collega’s mee in de visie van het bestuur of de schoolleiding en laat zien welke kansen er liggen.  

  • Geef leraren de ruimte om te experimenten zodat ze zélf de voordelen ervaren. 

  • Voorkom dat collega’s het gevoel krijgen dat er ‘weer iets bij komt’ of dat het hele onderwijs omgegooid moet worden. Kijk naar de bestaande leerlijnen en leerdoelen en hoe je daarbij aan kunt sluiten.  

  • Start met een globaal plan en werk niet alles tot in detail uit. Ga samen aan de slag, ontdek wat wel en niet werkt en pas daar het vervolg op aan. 

Meer tips? Lucas Onderwijs werkt ze voor je uit in deze handreiking. Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marcel Prosman, ICT-coördinator op de Groen van Prinstererschool. 

Het hele team enthousiast voor digitale geletterdheid

Interview

De Groen van Prinstererschool heeft digitale geletterdheid verwerkt in de taallessen en leraren enthousiast gekregen over deze aanpak.

Kinderen met tablet

Handreiking: Aan de slag met digitale geletterdheid (Groen van Prinstererschool)

Download

De Groen van Prinstererschool deelt in deze handreiking handige tips voor het integreren van digitale geletterdheid in taal.

Overleg met tablet

Lucas Onderwijs is een stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs. Digitale geletterdheid staat hoog op de agenda. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in kennisuitbreiding en -uitwisseling en in de basisvoorwaarden, zoals een netwerkinfrastructuur. Scholen hebben de noodzakelijke hardware aangeschaft.

Concrete leerdoelen

Het uitgangspunt is dat digitale geletterdheid geïntegreerd wordt in taal- en zaakvakken. Om dit te bereiken, worden voor ieder leerjaar concrete leerdoelen geformuleerd en lesbeschrijvingen ontwikkeld, waarmee elke leraar – ongeacht niveau, interesse of leeftijd – uit de voeten kan. Hiermee wordt voorgesorteerd op het nieuwe curriculum en niet gewacht tot bestaande (taal)methoden zijn aangepast. Wel maakt Lucas gebruik van de kennis en open leermaterialen die al beschikbaar zijn.

Een grote uitdaging bij het ontwikkelen van de leerlijn is het verschil in digitale vaardigheden tussen zowel leerlingen als leraren.  Daarnaast ziet niet iedereen de urgentie. Door bijvoorbeeld teamoverleggen, studiedagen, workshops en deskundigheidsbevordering wil Lucas Onderwijs leraren enthousiasmeren en zorgen voor kennisdeling. 

Vlog: update van Lucas Onderwijs over haar innovatievraag

video

Lucas onderwijs kiest ervoor om digitale geletterdheid te integreren in taal- en zaakvakken. Projectleider Rick Venmans vertelt.

Reacties

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.