Stichting Jong Leren integreert digitale geletterdheid in het taalonderwijs

Innovatievraag
Aloysiusschool Stichting Jong Leren

Hoe kun je digitale geletterdheid integreren in het taalonderwijs?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Het verschil in digitale vaardigheden tussen kinderen is groot, zo blijkt uit onderzoek. Vaak is hier een relatie met taalvaardigheid. Als je goed kunt lezen, dan vind je ook digitaal beter je weg. Het integreren van digitale geletterdheid in het taalonderwijs biedt kansen om beiden te stimuleren.

Status

Afgerond
Januari 2021

Waar komen taal en digitale geletterdheid samen en is het mogelijk om de vakgebieden te integreren? Stichting Jong Leren zocht het uit in het project ‘App Noot Muis’. Zij deed dit niet alleen, maar werkte samen met zeven andere besturen, bibliotheken, educatieve uitgeverijen, SLO, Kennisnet en wetenschappers. Met vereende krachten ontwikkelde het projectteam een digitaal platform dat is gevuld met kant-en-klare lessen, waarin taal en digitale geletterdheid geïntegreerd worden aangeboden.  

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag :

  • Een structurele plek voor digitale geletterdheid in het curriculum van de deelnemende scholen, zonder dat het ten koste gaat van de andere lestijd.  

  • Een Wikiwijs-pagina over taal en digitale geletterdheid met een rijk aanbod van taal- en spellinglessen waarin de leerdoelen van digitale geletterdheid zijn geïntegreerd.   

  • Leraren van deelnemende scholen hebben geleerd hoe ze digitale geletterdheid integreren in hun taallessen en ontwikkelen nu zelf lessen.  

  • Een hechte samenwerking tussen acht besturen op het gebied van innovatie, waardoor besturen en scholen ervaringen delen en van elkaar leren.  

  • Toegang tot expertise en materiaal dankzij samenwerking met SLO, Kennisnet, bibliotheken, universiteiten, educatieve uitgeverijen en wetenschappers.  

Tips 

Zelf aan de slag met een innovatievraag op het gebied van digitale geletterdheid? Dit zijn de tips van Jong Leren:  

  • Maak gebruik van de lessen op de Wikiwijs-pagina.  

  • Neem de tijd om de vraag goed te definiëren. Bepaal voor je van start gaat samen wat je precies wil bereiken en vooral waaróm.  

  • Maak gebruik van externe kennisbronnen. Zoek de samenwerking op en kijk hoe je elkaar kunt helpen. 

  • Begeleid en ondersteun leraren in het proces en laat ze op hun eigen tempo ervaring opdoen. Zo worden ze ook zelf enthousiast en bouwen ze zelfvertrouwen op.  

Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Lisette Neijzen beleidsmedewerker onderwijs en innovatie bij Stichting Jong Leren. 

Samenwerking goud waard in project App Noot Muis

Interview

Stichting Jong Leren ontwikkelde een Wikiwijs-omgeving voor taal en digitale geletterdheid met lesideeën voor groep 1 t/m 8.

Kinderen achter computer

Stichting Jong Leren bestaat uit 26 confessionele basisscholen en werkt in deze innovatievraag samen met Agora, Elan Onderwijsgroep, Openbaar Onderwijs Groningen, Sarkon en Meerwerf, SKOWF, Surplus en PCOU Willibrord.  Als resultaat van het project 'App Noot Muis', willen deze acht besturen een antwoord krijgen op de vraag wat wel en niet werkt bij de integratie van taalonderwijs en digitale geletterdheid.

Taalonderwijs digitaal versterken

Het is niet de bedoeling dat er activiteiten rondom digitale geletterdheid worden toegevoegd aan het bestaande lesaanbod. Het streven is om een aantal lesonderdelen aan te passen en daarmee het taalonderwijs te versterken. De activiteiten vanuit digitale geletterdheid verrijken het taalonderwijs dus. Maar hoe is dat te doen, als je bijvoorbeeld met een methode werkt? Wat moet er in, wat kan er uit? Zien leraren het wel zitten om te ‘mixen’?

Jong Leren en de samenwerkende besturen zien de noodzaak om digitale geletterdheid op te nemen in het curriculum en geloven in de kansen die de integratie met het taalonderwijs biedt. Daarvoor wordt al volop samengewerkt met andere besturen en met externe partijen. Met deze innovatievraag willen ze de samenwerking maximaal benutten, ervaringen delen met andere besturen en stappen zetten in de aanloop naar de curriculumherziening.

Wikiwijs-pagina Digitale geletterdheid en taalonderwijs

video

Op de Wikiwijs pagina 'App Noot Muis' vind je lessen digitale geletterdheid die je in plaats van de ‘gewone’ taalles kunt geven.

Vlog: update van Jong Leren over de innovatievraag over digitale geletterdheid

video

Hoe kun je digitale geletterdheid integreren in het taalonderwijs? Zeven besturen zoeken het uit. Een tussenstand.