Heliomare inventariseert ICT-tools voor (dreigende) thuiszitters

Innovatievraag
Jongen aan tafel

Hoe kunnen ICT-hulpmiddelen succesvol ingezet worden bij (dreigende) thuiszitters in het (speciaal) onderwijs?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Ondanks alle inspanningen afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel kinderen en jongeren thuis. Het bundelen van krachten zodat elke leerling een passende plek krijgt, is dan ook noodzakelijk. Daarnaast biedt de juiste inzet van ICT-hulpmiddelen kansen. Maar wat werkt daarin het beste? 

 

Status

Afgerond
Januari 2021

Resultaat 

Tijdens de innovatievraag heeft Heliomare onderzocht welke ondersteuningsbehoeften er zijn bij (dreigende) thuiszitters en welke ICT-hulpmiddelen zoals apps hier een antwoord op kunnen bieden.  

Het gewenste einddoel van de innovatievraag is behaald: Heliomare ontwikkelde een intuïtieve tool die leerlingen eventueel onder begeleiding van professionals kunnen gebruiken om te zoeken naar apps die passend zijn.  

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag  

  • Heliomare ontdekte dat er nauwelijks ICT-hulpmiddelen of apps ingezet worden bij het begeleiden van (dreigende) thuiszitters. Het projectteam is zelf gaan onderzoeken welke apps helpend kunnen zijn en is deze gaan uitproberen samen met leerlingen.  

  • Er is een tool ontwikkeld, de LOTkeuzehulp, waarin apps te vinden zijn door te zoeken op ondersteuningsbehoefte. Om de LOTkeuzehulp onder de aandacht te brengen kunnen organisaties gebruik maken van een toolkit met teksten en beelden.  

  • Het belangrijkste inzicht dat Heliomare kreeg is dat communicatie en persoonlijk contact cruciaal zijn om draagvlak te krijgen voor innovaties en om beweging te laten ontstaan.  

Tips  

Zelf aan de slag met een innovatievraag op dit gebied? Dit zijn de tips van Heliomare:  

  • Zoek de verbinding op met partners. Zo heeft Heliomare een communicatiebureau ingeschakeld dat door de juiste vragen te stellen de innovatievraag scherper heeft gemaakt.  

  • Betrek leerlingen waar mogelijk.  

  • Kijk samen regelmatig vanuit een helikopterview om je veranderproces te evalueren: waar staan we nu, wat is de volgende stap en wie betrekken we daarbij? En begin bij het begin: eerst onderzoeken, dan pas ontwikkelen.  

  • Als je een dynamisch product gaat ontwikkelen, denk dan tijdig na over hoe je dit gaat borgen en wie dit doet.  

Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Heliomare.  

Apps kunnen helpend zijn bij (dreigende) thuiszitters

Interview

Heliomare onderzocht hoe ICT-hulpmiddelen ingezet kunnen worden voor het ondersteunen van (dreigende) thuiszitters.

Meisje achter laptop

LOTkeuzehulp Heliomare

Download

LOT staat voor Leerling Ondersteunende Tools. De LOTkeuzehulp is ontwikkeld door Heliomare, en is een interactieve pdf die een overzicht geeft van apps en websites die helpend kunnen zijn bij verschillende ondersteuningsbehoeften, verdeeld in zes categorieën: dit ben ik, zelf doen, gezondheid, leren leren, advies en samen. Professionals die (thuiszittende) leerlingen begeleiden kunnen de LOTkeuzehulp gebruiken om een geschikte app te vinden en deze te integreren in het dagelijks leven. Het doel is dat ICT zo op een laagdrempelige manier kan helpen om zelfstandigheid en autonomie te ontwikkelen.

LOTkeuzehulp

Een mindfulness app die helpt rust te krijgen en leerlingen zo beter te laten leren. Een applicatie om to do-lijstjes te maken voor leerlingen die moeite hebben op tijd de juiste spullen in hun gymtas te doen. Er zijn zo veel digitale hulpmiddelen dat het haast onmogelijk is om een compleet beeld te krijgen.

Kansen

Consulenten van Passend Onderwijs Advies Heliomare en samenwerkingsverbanden zien kansen voor de inzet van ICT-hulpmiddelen bij (dreigende) thuiszitters. Binnen de innovatievraag wordt een routekaart ontwikkeld die leerlingen helpt zelf – onder begeleiding van onderwijsprofessionals – een keuze te maken uit de meest passende ICT-hulpmiddelen. De leerling heeft daarbij de regie over zijn eigen ontwikkeltraject. Dit moet bijdragen aan een beweging die zorgt voor betere gesprekken tussen professionals en leerlingen.

De innovatievraag richt zich op casussen van (dreigende) thuiszitters binnen het speciaal onderwijs, maar de  onderzoeksvragen kunnen ook inzichten geven voor het regulier of flexibel onderwijs. Welke ICT-hulpmiddelen kunnen worden ingezet als maatwerk geleverd moet worden en flexibel leren aan de orde is?

Vlog: tussentijdse update van Heliomare over haar innovatievraag

video

Projectleider Hans Smeele (Heliomare) reflecteert in een vlog op het ontwikkelproces voor een ICT-toolkit. En geeft tips.

Reacties

Reactie

Reactie
Men kan nog zo veel middelen en programma's onder de loep nemen maar niemand schiet er iets mee op zo lang scholen deze middelen weigeren in te zetten. Er zijn voldoende middelen welke perfect werken, de KPN-klasgenoot en de AV-1 robot bijvoorbeeld. Het zou beter zijn indien scholen verplicht worden deze middelen in te zetten indien een kind om welke reden dan ook (tijdelijk) niet naar school kan. Veel scholen weigeren deze prachtige hulpmiddelen waardoor het kind niet alleen een achterstand oploopt maar tevens in een isolement raakt.

Reactie

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.