Heliomare inventariseert ICT-tools voor (dreigende) thuiszitters

Innovatievraag
Jongen aan tafel

Hoe kunnen ICT-hulpmiddelen succesvol ingezet worden bij (dreigende) thuiszitters in het (speciaal) onderwijs?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Ondanks alle inspanningen afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel kinderen en jongeren thuis. Het bundelen van krachten zodat elke leerling een passende plek krijgt, is dan ook noodzakelijk. Daarnaast biedt de juiste inzet van ICT-hulpmiddelen kansen. Maar wat werkt daarin het beste? 

 

Startdatum

02 oktober 2019

Heliomare wil ICT inzetten om leerlingen thuis te ondersteunen. Zodat ze kunnen leren en ook op sociaal vlak aansluiting houden met school en met leeftijdsgenoten. Het gebruik van ICT hierbij is niet nieuw, maar het is wel onduidelijk wat nou écht goed werkt. 

Hier werkt Heliomare aan:

  • Meer zicht op de toepasbaarheid van ICT-hulpmiddelen voor het ondersteunen van (dreigende) thuiszitters in het primair onderwijs
  • Een ‘ICT-routekaart’ die professionals overzicht geeft van mogelijke ICT-hulpmiddelen tijdens de begeleiding van (dreigende) thuiszitters

Een mindfulness app die helpt rust te krijgen en leerlingen zo beter te laten leren. Een applicatie om to do-lijstjes te maken voor leerlingen die moeite hebben op tijd de juiste spullen in hun gymtas te doen. Er zijn zo veel digitale hulpmiddelen dat het haast onmogelijk is om een compleet beeld te krijgen.

Kansen

Consulenten van Passend Onderwijs Advies Heliomare en samenwerkingsverbanden zien kansen voor de inzet van ICT-hulpmiddelen bij (dreigende) thuiszitters. Binnen de innovatievraag wordt een routekaart ontwikkeld die leerlingen helpt zelf – onder begeleiding van onderwijsprofessionals – een keuze te maken uit de meest passende ICT-hulpmiddelen. De leerling heeft daarbij de regie over zijn eigen ontwikkeltraject. Dit moet bijdragen aan een beweging die zorgt voor betere gesprekken tussen professionals en leerlingen.

De innovatievraag richt zich op casussen van (dreigende) thuiszitters binnen het speciaal onderwijs, maar de  onderzoeksvragen kunnen ook inzichten geven voor het regulier of flexibel onderwijs. Welke ICT-hulpmiddelen kunnen worden ingezet als maatwerk geleverd moet worden en flexibel leren aan de orde is?

Reacties

Reactie

Reactie
Men kan nog zo veel middelen en programma's onder de loep nemen maar niemand schiet er iets mee op zo lang scholen deze middelen weigeren in te zetten. Er zijn voldoende middelen welke perfect werken, de KPN-klasgenoot en de AV-1 robot bijvoorbeeld. Het zou beter zijn indien scholen verplicht worden deze middelen in te zetten indien een kind om welke reden dan ook (tijdelijk) niet naar school kan. Veel scholen weigeren deze prachtige hulpmiddelen waardoor het kind niet alleen een achterstand oploopt maar tevens in een isolement raakt.

Reactie

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.