Meer Primair versterkt het onderwijs door de inzet van vakdocenten

Innovatievraag
Muziekles2

Hoe kunnen vakdocenten bijdragen aan meer kwaliteit en minder werkdruk in het primair onderwijs?

Innovation question category

Anders organiseren

Leerlingen voorbereiden op de toekomst door meer aandacht te geven aan talentontwikkeling: daarbij past een andere manier van organiseren. Kan de inzet van vakdocenten hierbij een belangrijke rol spelen? Versterken zij het onderwijs? En wat betekent dit voor de inrichting van de fysieke ruimten, het HR-beleid en het beroepsbeeld van de leraar? Daarover gaat de innovatievraag van Meer Primair.

Startdatum

01 september 2020

Meer Primair zet stappen op het gebied van innovatie en toekomstgericht onderwijs. Daarbij komt de vraag naar voren: hoe kunnen we onze onderwijskwaliteit versterken? Meer Primair wil meer vakdocenten inzetten om dit te realiseren. Bij beweging en muziek wordt dat al gedaan, maar voor bijvoorbeeld techniek en beeldende vakken liggen er ook kansen.

Naast deze kwalitatieve insteek, kan het anders organiseren mogelijk een alternatief bieden voor het tekort aan po-leraren in de scholen. Vakdocenten kunnen werkzaamheden en taken overnemen van de groepsleraren en dit kan voor minder werkdruk zorgen. Dit heeft wel consequenties voor bijvoorbeeld de indeling van de ruimten, samenwerking, taakverdeling en leiderschap. Tijdens de innovatievraag onderzoekt Meer Primair al deze aspecten.

Beoogde resultaten

  • Groepsdoorbrekend onderwijs en meer diversiteit in teams door het werken met meer vakspecialisten
  • Een betere invulling van toekomstgericht onderwijs: vakdocenten dragen bij aan de veelzijdige ontwikkeling van leerlingen
  • De inrichting van ateliers, labs en werkplaatsen in de scholen
  • Meer Primair wordt gezien als aantrekkelijke werkgever, zowel door huidige als door potentiële medewerkers

Stichting Meer Primair bestaat uit zeventien basisscholen in en om Hoofddorp. Meer Primair wil door het onderwijs anders te organiseren invulling geven aan de speerpunten uit haar strategisch beleidsplan. Belangrijke onderdelen zijn dat elk kind zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene, dat leraren ondersteund en gestimuleerd worden in hun veranderende rol en dat door meer samenwerking de dynamiek in de scholen versterkt wordt.

Reacties

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.