Meer Primair versterkt het onderwijs door de inzet van vakdocenten

Innovatievraag
Muziekles2

Hoe kunnen vakdocenten bijdragen aan meer kwaliteit en minder werkdruk in het primair onderwijs?

Innovation question category

Anders organiseren

Leerlingen voorbereiden op de toekomst door meer aandacht te geven aan talentontwikkeling: daarbij past een andere manier van organiseren. Kan de inzet van vakdocenten hierbij een belangrijke rol spelen? Versterken zij het onderwijs? En wat betekent dit voor de inrichting van de fysieke ruimten, het HR-beleid en het beroepsbeeld van de leraar? Daarover gaat de innovatievraag van Meer Primair.

Status

Afgerond
Januari 2021

Meer Primair is bezig met innovatie en toekomstgericht onderwijs. In 2020 kwam daarbij de vraag naar voren: hoe kunnen we onze onderwijskwaliteit versterken? Is het zinvol om hiervoor meer vakdocenten in te zetten? Bij beweging en muziek werd dat al gedaan, maar voor bijvoorbeeld techniek en beeldende vakken lagen er kansen. 

Naast deze kwalitatieve insteek, kon het anders organiseren mogelijk een alternatief bieden voor het tekort aan po-leraren in de scholen. Vakdocenten konden werkzaamheden en taken overnemen van de groepsleraren en dit zou voor minder werkdruk kunnen zorgen. Mogelijk zou dit wel consequenties hebben voor de indeling van de ruimten, de samenwerking, taakverdeling en het leiderschap. Tijdens de innovatievraag onderzocht Meer Primair deze aspecten.

Beoogde resultaten van de innovatievraag

  • Groepsdoorbrekend onderwijs en meer diversiteit in teams door het werken met meer vakspecialisten
  • Een betere invulling van toekomstgericht onderwijs: vakdocenten dragen bij aan de veelzijdige ontwikkeling van leerlingen
  • De inrichting van ateliers, labs en werkplaatsen in de scholen
  • Meer Primair wordt gezien als aantrekkelijke werkgever, zowel door huidige als door potentiële medewerkers

Stichting Meer Primair bestaat uit zeventien basisscholen in en om Hoofddorp. Meer Primair wil door het onderwijs anders te organiseren invulling geven aan de speerpunten uit haar strategisch beleidsplan. Belangrijke onderdelen zijn dat elk kind zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene, dat leraren ondersteund en gestimuleerd worden in hun veranderende rol en dat door meer samenwerking de dynamiek in de scholen versterkt wordt.