Agora zoekt naar een andere inrichting van het onderwijs

Innovatievraag
AdobeStock_leraarleestvoor

Hoe kunnen we flexibel organiseren met behoud van kwaliteit en diversiteit?

Innovation question category

Anders organiseren

Door onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het toenemende lerarentekort groeit de behoefte om anders te kijken naar de inrichting van het onderwijs. Welke flexibele organisatievormen zijn mogelijk en hoe kunnen die bijdragen aan een verbetering van de onderwijskwaliteit? Wat vraagt dit van leidinggevenden en hoe doe je recht aan verschillen tussen scholen? Daarover gaat de innovatievraag van Agora.

Status

Afgerond
Februari 2021

Iedere school van Agora gaat op zoek naar een eigen, passende manier van flexibel organiseren waarbij de kwaliteit van het onderwijs behouden of liefst nog verbeterd wordt. Denk aan het inzetten van ‘anders bevoegden’ zoals kunstenaars, flexibelere onderwijstijden en nieuwe samenwerkingen. Dat kan best ingrijpend zijn, maar het kan ook gaan om kleine aanpassingen. Zo biedt ICT wellicht ook slimme mogelijkheden voor flexibel organiseren.  

Om de veranderingen goed vorm te geven, zijn de leiderschapskwaliteiten van de schooldirecteuren belangrijk. Zij kunnen zorgen voor draagvlak binnen de teams en zaken echt in gang zetten.

Beoogde resultaten

  • Op elke school is een passende vorm van flexibel/anders organiseren zichtbaar.
  • Een voorbeeldenboek met een aantal uitgewerkte, beproefde modellen van flexibel organiseren.  

Agora is een stichting voor bijzonder primair onderwijs en heeft 24 basisscholen in de Zaanstreek. Het werkgebied is uitgestrekt en daardoor kent de stichting veel variëteit in onder andere onderwijsconcepten, grootte van scholen (stad versus dorp) en populatie. Deze diversiteit vindt Agora belangrijk en maakt dat er niet één oplossing voor anders organiseren is. Daarom gaat elke school op zoek naar een eigen flexibele organisatievorm.