Quadraten ontwikkelt een portfolio op basis van kernwaarden

Innovatievraag
Jongen achter laptop

Hoe ontwikkel je een digitaal portfolio dat bijdraagt aan je kernwaarden?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Alle informatie op één plek, ontwikkelingen en resultaten volgen en reflectie en feedback integreren. Dit zijn slechts enkele van de vele voordelen van een digitaal portfolio. Steeds meer scholen gaan hiermee werken. Bij de ontwikkeling en implementatie van een digitaal portfolio komen inhoudelijke, maar ook organisatorische uitdagingen kijken. Stichting Quadraten onderzoekt hoe je dit proces het beste kan inrichten. 

Status

Afgerond
April 2021

Twaalf basisscholen van stichting Quadraten verdiepten zich met elkaar in wat een portfolio kan bijdragen aan de gezamenlijke ambitie om meer kindgericht te werken en het eigenaarschap van leerlingen te vergroten. Er was veel aandacht voor het gezamenlijke (leer)proces, maar elke school bepaalt – vanuit de kernwaarden van Quadraten – haar eigen route en maakt eigen keuzes. De scholen hebben een goede basis gelegd en weten welke volgende stappen nodig zijn om te komen tot een portfolio dat past bij hun ambitie.

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag

  • Schoolleiders hebben onderbouwd waarom ze met een portfolio willen werken en welke aspecten ze willen veranderen of ontwikkelen door het werken met een portfolio.
  • Teams zijn zich bewust van de gevolgen van het werken met een portfolio en wat dat vraagt van leraren.
  • Elke school weet welke (cyclische) stappen genomen moeten worden om te komen tot een werkend portfolio. 
  • Scholen hebben ervaring opgedaan met netwerkleren en evidence-informed werken.
  • Andere besturen en schoolleiders kunnen zich laten inspireren door de interactieve pdf met geleerde lessen en routekaart.

Tips

Zelf aan de slag met een innovatievraag op het gebied van portfolio’s? Dit zijn de tips van Quadraten:

  • Concentreer je niet op het eindproduct maar op wat je ermee wil bereiken.
  • Creëer ruimte voor netwerk-leren en maak gebruik van kennis van je directe collega’s of andere scholen binnen of buiten de stichting.
  • Laat onderwijsinnovatie op een evidence-informed manier plaatsvinden: ga op zoek naar kennis die er al is en vertaal deze naar je eigen situatie.

Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jan van der Veen, BICT Onderwijs en Innovatie bij Quadraten.

Visie op onderwijs als basis voor portfolio

Interview

Quadraten ontwikkelde een nieuwe portfolio die bijdraagt aan kernwaarden als talentontwikkeling van kinderen, het bieden van leerlinggericht onderwijs en het bevorderen van de samenwerking tussen de scholen.

Leraar achter bureau

Routekaart Werken met een portfolio (Quadraten)

Download

Wat verandert er in je onderwijs als je gaat werken met een portfolio? Stichting Quadraten zoekt het uit.

kinderen spelen met blokken

Stichting Quadraten gaat op verschillende thema’s vragen formuleren en deze in groepjes onderzoeken, met ondersteuning van externe expertise. De werkgroepen delen daarna de kennis, zodat er een passende werkwijze of product komt voor iedere school binnen Quadraten. De stichting legt het leerproces en de producten vast en deelt het projectverslag met andere stichtingen en externen.

Toolkit Sessie Quadraten

Vlog: update van Quadraten over haar innovatievraag

video

Projectleider Jan van der Veen vertelt over het werken met een digitaal portfolio.

Reacties

Reactie

Reactie
Wat zou het mooi zijn als er een digitaal portfolio ontstaat in de digitale ruimte van iedere leerling, beginnende bij de Opvang. Hier worden reeds de eerste stappen gezet in de leerontwikkeling. Met een doorgaandelijn naar Onderwijs. Ik denk dat iedereen, die afgestudeerd is en achterom kijkt, het prachtig zou vinden als zijn / haar "ononderbroken" ontwikkeling te zien is is het portfolio. Waarbij wel gezegd moet worden, dat ik het kader van de privacy, JIJ degene bent die uitmaakt wat er is te zien. Het is een persoonlijk document.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.