Dynamiek verbindt inzet adaptieve leermiddelen met beleid

Innovatievraag
jongen gebruikt ipad

Hoe slaan we de brug tussen beleid, visie en de inzet van digitale adaptieve leermiddelen? En wat vraagt dit van leraren?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Steeds meer scholen gebruiken adaptieve leermiddelen. Leerlingen kunnen hiermee in hun eigen tempo en op eigen niveau door de lesstof. Dat vraagt een ander soort begeleiding van de leraar: hoe lees je de data goed? Hoe houd je het overzicht over het leerproces? En hoe sla je de brug van en naar de onderwijsvisie van je school? Dynamiek zocht het uit. 

Status

Afgerond
december 2020

Scholengroep Dynamiek heeft een brug geslagen tussen beleid en visie en het gebruik van digitale leermiddelen. Belangrijk, want een leermiddel is geen doel op zich, maar helpt mee om een bepaald doel te bereiken. Daarom is het belangrijk dat schoolleiders een visie ontwikkelen op het effectief gebruik van digitale leermiddelen.

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag

  • Digitale leermiddelen worden nu alleen ingezet en aangeschaft als ze ondersteunend zijn aan de leerlijnen.
  • Leraren zetten digitale leermiddelen nu efficiënter in en kunnen de data beter analyseren en gebruiken om leerlingen te adviseren.
  • Er is een beweging in gang gezet en ICT staat op de kaart.
  • Met behulp van het Ixperium-kwadrant heeft Dynamiek inzicht gekregen in de ICT-kennis en -vaardigheden van directeuren.
  • Er is bewustwording ontstaan bij directeuren over welke kennis en vaardigheden zij nodig hebben om hun team goed te ondersteunen. En om ICT-beleid te maken, een visie daarop te ontwikkelen en sturing te geven.
  • Een visuele samenvatting van het proces en resultaat van de innovatievraag. 

Tips

Zelf aan de slag met een innovatievraag op dit gebied? Dit zijn de tips van Dynamiek:

  • Betrek leraren bij visie en beleid door open en positieve vragen te stellen, zonder vooraf een mening te hebben. Dan ga je zien dat er een beweging op gang komt, dat er bewuste keuzes worden gemaakt en dat de leraren nauw betrokken zijn vanuit eigenaarschap.
  • Zorg voor een afvaardiging van directeuren in je werkgroep. Er is meer draagvlak voor innovaties wanneer directeuren de vernieuwing ondersteunen en er actief aan meewerken.  
  • Zorg vooraf voor commitment bij de projectleden. En vertrouw er daarna ook op.

Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mieke Engelbertink, ICT-manager bij Dynamiek. Je kunt Mieke mailen op m.engelbertink@dynamiek.nu.

'We kiezen onze digitale middelen nu op basis van beleid'

Interview

Projectleider Mieke Engelbertink over het resultaat van deze innovatievraag,

Kinderen tablet

Onderzoeksrapport Gepersonaliseerd leren met ICT bij Dynamiek Scholengroep

Download

Onderzoeksrapport Gepersonaliseerd leren met ICT bij Dynamiek Scholengroep

Gepersonaliseerd leren

Visuele samenvatting innovatievraag (Dynamiek)

Download

Hoe slaan we de brug tussen beleid, visie en de inzet van digitale adaptieve leermiddelen? En wat vraagt dit van leraren?

thumbnail Visuele samenvatting innovatievraag (Dynamiek)

Bij Dynamiek Scholengroep zijn twintig katholieke en openbare basisscholen aangesloten uit de gemeenten Horst aan de Maas en Venray (Noord-Limburg), waarvan één school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO). 

Stap verder

In het schooljaar 2018-2019 is Dynamiek gestart met het digitale adaptieve leermiddel Snappet. Inmiddels kennen de leraren de basisfuncties, is het ICT-gebruik op alle scholen toegenomen en zijn leraren en leerlingen enthousiast. Er zijn ook leraren vrij geroosterd om collega’s te coachen en te ondersteunen bij vragen.

Dynamiek wil nu de brug slaan tussen beleid, visie en het gebruik van ICT-middelen zoals Snappet in de klas. De Scholengroep gaat in beeld brengen welke vaardigheden leraren moeten bezitten om de juiste keuzes te maken bij de inzet van adaptieve digitale middelen, doelen te stellen en te werken vanuit leerlijnen. Ook moeten leraren op basis van data passende keuzes gaan maken voor bijvoorbeeld instructiemomenten en de organisatie en begeleiding in de klas. Daarnaast is het belangrijk dat de schoolleiding een heldere visie op het gebruik van adaptieve leermiddelen kan formuleren. Meer begeleiding en sturing is gewenst om dit te bereiken.