Stichting BOOR verbetert digitale geletterdheid medewerkers

Innovatievraag
juf geeft uitleg

Hoe verbeter je de digitale geletterdheid van alle medewerkers, van leraar tot schoolleider?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Als kinderen digitaal geletterd zijn, dan vergroot dat hun kansen voor de toekomst. BOOR ziet haar medewerkers als belangrijke schakel om dit te bereiken. Het is dan ook van belang dat  zij  digitaal geletterd zijn, ongeacht hun rol. Maar hoe pak je dat aan, als er veel verschillen in niveau zijn? 

Status

Afgerond
Januari 2021

Samen met acht pilotscholen ging BOOR aan de slag met het verhogen van de ICT-bekwaamheid van de medewerkers. Met behulp van een digitale vaardighedenscan werd voor elk pilotschool de uitgangspositie bepaald. Deze scan vormde de basis van de gesprekken met de scholen: door de resultaten ervan te vergelijken met het wensbeeld, werd duidelijk wat de (na)scholingsbehoefte is. Omdat het instapniveau verschillend is, kijkt BOOR kijkt met elke school afzonderlijk naar de invulling. Dat kunnen plannen zijn op teamniveau, als er iets is waar het hele team behoefte aan heeft, maar dat kan ook meer op de persoonlijke maat zijn gesneden. De ervaring die is opgedaan met de pilotscholen dient als voorbeeld én inspiratiebron voor alle BOOR-scholen.  

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag  

  • Centrale ondersteuning op het vlak van de ontwikkeling van ICT-bekwaamheid op BOOR-scholen. Ook na de pilot blijft het projectteam schoolleiders begeleiden. 

  • De acht pilotscholen hebben inzicht gekregen in het huidige (digitale) vaardigheidsniveau van schoolleiders en leraren en daarmee handvatten voor het gewenste (na)scholingsaanbod. 

  • ICT-bekwaamheid heeft een structurele plek in schoolplannen en is een terugkerend thema in de HR-gesprekken.   

  • De jaarlijkse professionalisering dag staat volledig in het teken van ICT-vaardigheden, dit thema is door de innovatievraag op de kaart gezet bij het bestuurskantoor en de scholen. 

Tips 

Zelf aan de slag met een innovatievraag op het gebied van ICT-bekwaamheid? Dit zijn de tips van BOOR:  

  • Sluit met je plan aan bij de cultuur van de school. Doe je dat niet, dan heb je niet alleen een project digitale geletterdheid maar ook een cultuurveranderingstraject. 

  • Laat het ontwikkelen van ICT-bekwaamheid hand in hand gaan met het werken aan adequate ICT-voorzieningen. 

  • Geef de mensen op de school niet het gevoel dat ze ‘de maat worden genomen’ of dat ze worden ‘afgerekend’ op hun niveau van digitale geletterdheid. Blijf benadrukken – niet alleen in woord maar vooral ook in daad – dat het een hulpmiddel is om goede ontwikkelingen in gang te zetten.  

Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Claudia Cobelens, Programmamanager bij BOOR. 

ICT-bekwaamheid is de poort naar alle kennis

Interview

Stichting BOOR werkte met hun innovatievraag aan het verbeteren van digitale geletterdheid en ICT-bekwaamheid van alle medewerkers.

Vergadering van leraren

Stichting BOOR verzorgt openbaar onderwijs in Rotterdam. De achtergrond van de leerlingen is zeer divers en het is niet vanzelfsprekend dat zij digitale geletterdheid van huis uit meekrijgen. Om voor deze kinderen maximale kansen te creëren en de 'digitale kloof' te verminderen, kan het bevorderen van digitale geletterdheid een belangrijke succesfactor voor de toekomst zijn. Dat lukt alleen als alle medewerkers, van leraar tot schoolleider, ook digitaal geletterd zijn.

De pilotscholen richten zich op digitale geletterdheid, maar kijken hiervoor ook naar het vier-in-balans model, leiderschap en mindset (het belang inzien van iets).  

Reacties

Reactie

Reactie
Ik mag dit jaar vanuit mijn Masterstudie onderzoek doen.
Mij vraagstuk richt zich op digitale geletterdheid waarin ik onderzoek wat leerkrachten nodig hebben. Mooi initiatief van jullie in Rotterdam. Mogelijk kunnen wij elkaar hierin helpen?

Reactie

Reactie
Dag Christa,
Dat is een leuk vraagstuk! Je kan contact opnemen met stichting BOOR. De contactgegevens vind je bovenaan het artikel.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.