St Willibrordusschool wil 'extra leraar' optimaal inzetten

Innovatievraag
Leraar met leerlingen

Hoe zetten we een 'extra leraar' optimaal in?

Innovation question category

Anders organiseren

Het team van de St. Willibrordusschool uit Hulst koos ervoor om de landelijke middelen voor werkdrukvermindering in te zetten voor een 'extra leraar'. Deze gaf extra instructie op niveau aan kinderen uit de groepen 5 tot en met 8.  Nu, twee jaar later, doet de school nader onderzoek via een ontwikkelvraag bij de PO-Raad. Hoe organiseren we de werkzaamheden van de extra leerkracht doeltreffend? En hoe werken we goed samen? 

Startdatum

01 november 2020

De St. Willibrordusschool heeft twee doelen met de inzet van een 'extra leraar'. Kinderen die dat nodig hebben, kunnen zo individueel extra instructie of uitdaging krijgen. Daarnaast wil de school de werkdruk bij de groepsleraren verlagen.

Na het eerste jaar met de extra leraar, heeft het team de nieuwe werkwijze geëvalueerd en is besloten er in het schooljaar 2019/2020 mee verder te gaan.  Dit jaar maakte de school de balans op en kijkt waar bijgestuurd kan worden. 

De nieuwe manier van werken bleek even wennen, voor zowel de leerlingen, groepsleraren als de extra leraar. Gaandeweg kreeg de extra leraar het gevoel dat de tijd die hij beschikbaar had, efficiënter benut kon worden.  Collega's bleken niet altijd de werkdrukvermindering te ervaren die verwacht werd. Daarom heeft het team op het einde van het schooljaar 2019/2020 een rooster ontwikkeld voor de extra leraar. Daar wordt inmiddels mee gewerkt. 

Ontwikkelvraag

De St. Willibrordusschool krijgt bij haar onderzoek ondersteuning van de PO-Raad in de vorm van een ontwikkelvraag. Dit is een korte variant van de innovatievraag en bedoeld voor scholen die met een kort advies van een expert zelf weer een volgende stap kunnen zetten om hun onderwijs anders te organiseren.

Advies van een expert

De directeur en de adjunct-directeur - die tot dit schooljaar de rol van extra leraar had - van de school hebben hun ontwikkelvraag in het najaar van 2020  besproken met postdoc onderzoeker dr. Nienke Woldman van de Universiteit Wageningen. Daaruit kwamen de volgende aanbevelingen:

  • Visie: een heldere visie op de inzet van de extra leraar en de meerwaarde daarvan voor het onderwijs is nodig
  • Taakdifferentiatie en specialisatie: het kunnen inzetten en uitbouwen van expertise, draagt hopelijk bij aan werkgeluk. Is het waardevol(ler) als de extra leraar ingezet wordt op zijn/haar specialisme, zoals rekenen?
  • Communicatie en samenwerking: het is belangrijk om afspraken te maken over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en de afstemming tussen de groepsleraren en de extra leraar en dit terug te koppelen naar het team
  • Roosters: werken met een extra leraar vraagt om het slim afstemmen en invullen van roosters. Dat blijkt organisatorisch best ingewikkeld te zijn. 

Aan de slag

Het team van St. Willibrordus gaat bovenstaande thema’s bespreken. Uitgangspunt zijn kleine stapjes: de extra leraar krijgt de komende tijd de verantwoordelijkheid over rekenen. Hierna bespreken ze de ervaringen met elkaar. Nienke Woldman kijkt ondertussen naar het rooster dat gebruikt wordt en geeft daarop feedback.