De Broekheurne wil taalonderwijs meer geïntegreerd en vakoverstijgend aanbieden

Innovatievraag
Children reading

Kunnen we de taalontwikkeling van leerlingen versterken door vakoverstijgend of schooloverstijgend organiseren?

Innovation question category

Anders organiseren

De afgelopen twee jaar heeft Obs De Broekheurne  hard gewerkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De taalontwikkeling van leerlingen blijft echter een belangrijk aandachtspunt; het gros van de leerlingen heeft ouders van niet-Nederlandse afkomst waardoor er sprake is van een taalachterstand. De Broekheurne wil het onderwijs daarom 'anders organiseren'.

Startdatum

01 september 2020

In schooljaar 2020-2021 gaat De Broekheurne, onderdeel van Integraal kindcentrum De Posten in Enschede, onderzoeken hoe de groepen anders georganiseerd kunnen worden. Gestart wordt met een onder-, midden- en bovenbouw, zodat er meer groepsoverstijgend gewerkt wordt. Daarnaast onderzoekt de school of leerpleinen of unit-onderwijs van meerwaarde kunnen zijn.

Om de taalontwikkeling verder te versterken, wil  De Broekheurne taal meer geïntegreerd en vakoverstijgend aanbieden. En samen met collega-school Cbs Mecklenburg, die ook hoort bij IKC De Posten, start er een pilot ‘Taal en bewegend leren’. De effecten daarvan worden gemonitord.  

De Broekheurne laat zich bij de innovatievraag inspireren door good practices uit de rest van het land en deelt op haar beurt ervaringen met Mecklenburg en de sector.

Beoogde resultaten

  • Een betere taalontwikkeling bij de leerlingen
  • Kinderen worden meer aangesproken op hun talenten en hun nieuwsgierigheid wordt meer geprikkeld, zodat ze meer eigenaarschap nemen en ze zich beter ontwikkelen
  • Leraren stemmen hun onderwijs beter af op de ontwikkeling en talenten van kinderen
  • Meer zicht op hoe het onderwijs het beste ingericht kan worden zodat dit de taalontwikkeling ten goede komt

IKC De Posten bestaat uit peuteropvang en twee scholen van twee verschillende besturen: Obs De Broekheurne van Consent en Cbs Mecklenburg van VCO. Hoewel de beide basisscholen vanwege hun denominatie een andere doelgroep aantrekken, is de ontwikkelingsproblematiek van leerlingen op beide scholen gelijk. De Broekheurne heeft de innovatievraag ingediend, maar de beide scholen leren van en met elkaar en werken op projectbasis samen.  

Reacties

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.