OPSPOOR maakt ruimte voor innovatie door ICT efficiënt in te zetten

Innovatievraag
Laptop

Kunnen we ruimte creëren voor innovatie door het takenpakket van leraren te verlichten door middel van ICT? En hoe dan?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Stichting OPSPOOR gunt haar leerlingen goed onderwijs en innovatieve leerkrachten. Echter door werkdruk en het lerarentekort is er te weinig ruimte om deze ambitie waar te maken. OPSPOOR wil ruimte maken om te innoveren door te onderzoeken wat nu werkelijk de kerntaak van de leraar is en welke taken efficiënter en slimmer kunnen worden ingericht met behulp van ICT.

Status

Afgerond
April 2021

OPSPOOR ging aan de slag met de innovatievraag of je met behulp van ICT het takenpakket van leraren kan verlichten, zodat zij meer ruimte krijgen voor het innoveren van hun vak. Het traject bestond uit twee sporen. Het eerste spoor was een traject om leraren ervan bewust te maken dat zij zelf verantwoordelijkheid mogen pakken voor het innoveren van hun vak. Hierin hebben ze afgelopen jaar flinke stappen gezet. Het tweede spoor is een inhoudelijk traject om het vak van leraar te vernieuwen met behulp van ICT. De resultaten en inzichten worden aan het eind van dit schooljaar gepresenteerd worden.

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag

  • De bewustwording bij leraren dat zij zelf in the lead zijn als het gaat om hun vak is vergroot. Leraren geven nu aan wat zij nodig hebben om hun leerlingen pedagogisch en didactisch het beste te kunnen geven, de schoolleiding en het bestuur ondersteunen en stimuleren deze initiatieven. Dit bewustwordingsproces is een cultuuromslag waar OPSPOOR de komende tijd mee doorgaat.
  • De resultaten van het inhoudelijke traject om het vak te vernieuwen met behulp van ICT,  worden aan het eind van het schooljaar gepresenteerd door het ontwerpteam. Dit zijn concrete resultaten in de vorm van bijvoorbeeld een digitaal portfolio, een intern team van Microsoft innovator experts die leraren gaan begeleiden bij het lesgeven met Microsoft, een werkwijze om je team mee te nemen in een ontwikkeling of een lijst met tips en tops van het proces. Het worden levende documenten die OPSPOOR straks verder aanvult met nieuwe ervaringen en resultaten.
  • Het pad dat OPSPOOR bewandelde deelden ze in een online magazine. Bomvol tips, vragen en ervaringen. Doe er je voordeel mee! 

Tips

Zelf aan de slag met een innovatievraag op dit gebied? Dit zijn de tips van OPSPOOR:

  • Begin klein, bijvoorbeeld met één ontwerpteam of op één school. OPSPOOR is het bewustwordingproces gestart met de onderzoeksvraag aan leraren wat zij nodig hebben om hun leerlingen pedagogisch en didactisch het beste te kunnen geven. Dit was een goede eerste stap om leraren anders naar hun dagelijkse werk te laten kijken.
  • Gooi de deur van je klaslokaal open en zoek verbinding binnen én buiten je school of stichting. Bijvoorbeeld met de wetenschap. OPSPOOR heeft veel gehad aan de steun van lectoraat De Pedagogische Opdracht van Hogeschool Inholland.
  • Fleur van Hoorn van OPSPOOR heeft inmiddels behoorlijk wat knowhow en ervaring. Die deelt zij graag met andere scholen. 

Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Fleur van Hoorn van OPSPOOR.

Wie kan het onderwijs beter innoveren dan de leraar zelf?

Interview

Stichting OPSPOOR onderzocht of je met behulp van ICT het takenpakket van leraren kan verlichten, zodat zij meer ruimte krijgen voor het innoveren van hun vak.

Overleggende leraren

Bij OPSPOOR gebeurt al veel op het gebied van innovatie en ontwikkeling. Zo is er onder andere een IT-Lab, een initiatief voor hoogbegaafde leerlingen, en zijn er diverse werkgroepen die binnen de organisatie nadenken over onderzoekend leren en hier beleid op maken. 

Voor de innovatievraag is een kernteam samengesteld dat het innovatieproces gaat onderbouwen met (bestaand) onderzoek en ook het proces zelf onderzoekt. De bevindingen worden breed met de sector gedeeld.

Vlog: een tussentijdse update van OPSPOOR over hun innovatievraag

video

Stichting OPSPOOR gunt haar leerlingen goed onderwijs en innovatieve leerkrachten. Echter door werkdruk en het lerarentekort is er te weinig ruimte om deze ambitie waar te maken. OPSPOOR wil ruimte maken om te innoveren door te onderzoeken wat nu werkelijk de kerntaak van de leraar is en welke taken efficiënter en slimmer kunnen worden ingericht met behulp van ICT.