OPSPOOR maakt ruimte voor innovatie door ICT efficiënt in te zetten

Innovatievraag
Laptop

Kunnen we ruimte creëren voor innovatie door het takenpakket van leraren te verlichten door middel van ICT? En hoe dan?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Stichting OPSPOOR gunt haar leerlingen goed onderwijs en innovatieve leerkrachten. Echter door werkdruk en het lerarentekort is er te weinig ruimte om deze ambitie waar te maken. OPSPOOR wil ruimte maken om te innoveren door te onderzoeken wat nu werkelijk de kerntaak van de leraar is en welke taken efficiënter en slimmer kunnen worden ingericht met behulp van ICT.

Startdatum

19 februari 2020

OPSPOOR is enkele jaren geleden al gestart met een verkenning naar het anders organiseren van onderwijs. Om nog meer ruimte te creëren voor innovatie oriënteert OPSPOOR zich op mogelijkheden om de leraren te ontlasten. Kan de inzet van video- of podcastinstructies, afstandsonderwijs en/of klassenmanagement 2.0 hierin iets betekenen? Of kunnen met behulp van artificial intelligence administratieve taken ondervangen worden? De scholen zetten hiervoor al de eerste stappen.

Beoogde resultaten

  • Een overzicht van de daadwerkelijke taken van de leraar
  • Onderzoek wat efficiënter kan in het takenpakket van de leraar en welke ICT-hulpmiddelen hierin ondersteunend zijn
  • Onderzoek waar ruimte is om te innoveren en op welke manier
  • Helder krijgen welke innovatieprocessen binnen de stichting wel en niet goed werken en hierin van elkaar leren

Bij OPSPOOR gebeurt al veel op het gebied van innovatie en ontwikkeling. Zo is er onder andere een IT-Lab, een initiatief voor hoogbegaafde leerlingen, en zijn er diverse werkgroepen die binnen de organisatie nadenken over onderzoekend leren en hier beleid op maken. 

Voor de innovatievraag is een kernteam samengesteld dat het innovatieproces gaat onderbouwen met (bestaand) onderzoek en ook het proces zelf onderzoekt. De bevindingen worden breed met de sector gedeeld.