Kerobei brengt het landschap van goede en veilige educatieve apps in kaart

Innovatievraag
Nisa van Kerobei met Quiver

Welke educatieve apps bieden kwaliteit en hoe kun je deze, eventueel met add-ons, veilig in G Suite gebruiken?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Kerobei wil dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  In 2017 stapte de stichting over naar de G Suite-omgeving van Google en sindsdien werken de scholen met Chromebooks. Na een succesvolle start, lopen leraren nu tegen beperkingen aan. Het aantal geschikte apps blijkt beperkt. Het is wel mogelijk om met zogenoemde add-ons te werken. Maar mag dit zomaar? En zijn de privacy en veiligheid gewaarborgd? Kerobei gaat het landschap van goede educatieve apps in kaart brengen en op zoek naar manieren om op een veilige manier met add-ons om te gaan.

Status

Afgerond
April 2021

Kerobei ging aan de slag met de innovatievraag of de apps die hun scholen gebruiken wel veilig zijn. Kerobei werkt met Google Workspace, waarin veel handige applicaties zitten. Het is de projectgroep gelukt om de meestgebruikte apps te beoordelen. Dat geldt trouwens ook voor de add-ons.

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag

  • De 50 apps en add-ons, die door de scholen van Kerobei het meest gebruikt worden, zijn beoordeeld op veiligheid. Alle 50 hebben een stoplichtkleur gekregen. De meeste (32) zijn gelukkig groen, die zijn veilig. Elf zijn oranje wat wil zeggen dat je ze onder voorwaarden mag gebruiken en zeven staan op rood wat betekent: niet gebruiken! De resultaten zijn te vinden via de Kerobei-Appchecker. 
  • Er is een opzet voor een bewustwordingscampagne. De campagne maakt duidelijk dat een app niet alleen draait om functionaliteit, maar ook om veiligheid. En dat het goed is om je af te vragen of het echt nodig is om een app te installeren en of die app voor meer collega’s bruikbaar is. Er zijn handige campagnematerialen, zoals posters en een stappenplan.
  • Een advies aan de PO-Raad om het onderzoeken van de veiligheid van apps en add-ons landelijk op te pakken. Bijna alle scholen kampen met het probleem dat het beoordelen van veiligheid niet eenvoudig is door de vaak uitgebreide, juridische voorwaarden.
  • Materialen waar andere scholen gebruik van kunnen maken. Denk aan het Exceloverzicht met alle 350 apps, de spreadsheet met gehanteerde beoordelingscriteria, de brochure waarin staat hoe en waarom Kerobei met deze innovatievraag aan de slag is gegaan, een map met campagnematerialen en een beleidstekst die besturen bij hun eigen aanpak kunnen gebruiken.

Tips

Zelf aan de slag met een innovatievraag op dit gebied? Dit zijn de tips van Kerobei:

  • Maak gebruik van de producten die Kerobei heeft opgeleverd. Hierboven bij de resultaten lees je welke producten dat zijn.
  • Oriënteer je goed voor je begint. Ton Pouls van Kerobei heeft inmiddels behoorlijk wat knowhow en deelt die kennis graag met andere scholen. 
  • Het Rijnlandse model is een projectaanpak die bij Kerobei goed heeft gewerkt bij het vinden van het antwoord op de innovatievraag. Ze hebben veel ervaring met deze aanpak en delen hun kennis hierover graag.

Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Kerobei.

 

Brochure: Educatieve toepassingen binnen het Google platform (Kerobei)

Download

Proces en resultaat van Appchecker Kerobei

Blauw vlak

Voorbeeldtekst: Apps en add-ons beleid (Kerobei)

Download

Voorbeeld van een beleidstekst vanuit het bestuur over het veilig gebruik van apps in G-suite op basisscholen en bestuurskantoor.

Grijs vlak

Groen licht voor veilige apps!

Interview

Kerobei heeft de 50 apps die hun scholen het meest gebruiken onderzocht op veiligheid.

Kinderen werken aan laptop en computer

Kerobei heeft de ICT-infrastructuur en het beleid goed op orde. Veel leraren zijn relatief vaardig met het gebruiken en inzetten van ICT. Hun behoefte aan goede educatieve content binnen de omgeving is daarom groot. Het bestuur streeft naar een overzicht van een geschikt app-landschap dat gedeeld kan worden met andere professionals. Dankzij duidelijke richtlijnen en gericht beleid kunnen medewerkers van Kerobei voortaan op een privacy-vriendelijke manier gebruikmaken van geavanceerde of aanvullende functies in G Suite of alternatieven. Het schoolbestuur wil ook deze richtlijnen graag delen.

Vlog: een tussentijdse update van Kerobei over haar innovatievraag

video

Kerobei onderzoekt welke apps kwaliteit bieden én zijn veilig zijn. Een vlog van de projectleider op het proces.