Kerobei brengt het landschap van goede en veilige educatieve apps in kaart

Innovatievraag
Nisa van Kerobei met Quiver

Welke educatieve apps bieden kwaliteit en hoe kun je deze, eventueel met add-ons, veilig in G Suite gebruiken?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Kerobei wil dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  In 2017 stapte de stichting over naar de G Suite-omgeving van Google en sindsdien werken de scholen met Chromebooks. Na een succesvolle start, lopen leraren nu tegen beperkingen aan. Het aantal geschikte apps blijkt beperkt. Het is wel mogelijk om met zogenoemde add-ons te werken. Maar mag dit zomaar? En zijn de privacy en veiligheid gewaarborgd? Kerobei gaat het landschap van goede educatieve apps in kaart brengen en op zoek naar manieren om op een veilige manier met add-ons om te gaan.

Update 2 maart 2021: Er zijn privacyrisico’s ontdekt bij het gebruik van G Suite for Education. De Autoriteit Persoonsgegevens doet daar op dit moment verder onderzoek naar. Kijk op poraad.nl voor meer informatie.

Startdatum

19 februari 2020

Bij de scholen van Kerobei bevalt de G Suite-omgeving erg goed op het gebied van beheer en gebruiksgemak. Leraren en leerlingen werken er volop mee in de klas. Er wordt onder andere in de cloud gewerkt en ook het didactisch gebruik van de omgeving begint vorm te krijgen.

Toch ziet Kerobei ook urgente uitdagingen bij het G Suite- en Chrome-pakket. Er lijkt weinig educatieve content te zijn als het gaat om apps en ook voor meer geavanceerde functies is het G Suite-pakket niet altijd toereikend. Het is voor medewerkers ook lastig om in te schatten of de add-ons aan de AVG voldoen. Door een overzicht van geschikte apps en add-ons te maken hoopt Kerobei de chromebooks nog beter in te kunnen zetten.  Dit moet leiden tot meer motivatie bij leerkrachten en leerlingen en tot betere leerresultaten.

Beoogde resultaten

  • Het app-landschap voor Chrome in kaart brengen zodat er een overzicht gemaakt kan worden van kwalitatieve apps voor groep 1 tot en met 8, voor diverse vakgebieden
  • Onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, add-ons gebruikt mogen worden
  • Onderzoek doen naar meer geavanceerde functies bij gebruik van de G Suite-omgeving
  • Een advies/richtlijn opstellen over hoe we omgaan met tekortkomingen van functionaliteiten in G Suite
  • De markt in beweging krijgen als de behoefte aan veiliger gebruik van apps binnen G Suite blijft

Kerobei heeft de ICT-infrastructuur en het beleid goed op orde. Veel leraren zijn relatief vaardig met het gebruiken en inzetten van ICT. Hun behoefte aan goede educatieve content binnen de omgeving is daarom groot. Het bestuur streeft naar een overzicht van een geschikt app-landschap dat gedeeld kan worden met andere professionals. Dankzij duidelijke richtlijnen en gericht beleid kunnen medewerkers van Kerobei voortaan op een privacy-vriendelijke manier gebruikmaken van geavanceerde of aanvullende functies in G Suite of alternatieven. Het schoolbestuur wil ook deze richtlijnen graag delen.