Aan de slag met het Onderwijsresultatenmodel

Minicursus
Tijdsduur
30 minuten

Introductie

In deze minicursus neemt inspecteur Rosaline Hoogstraate je mee in het Onderwijsresultatenmodel. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt dit model om de onderwijsresultaten te volgen en beoordelen. Maar als bestuur of  school kan je veel meer met het model. Na deze minicursus weet je hoe het Onderwijsresultatenmodel in elkaar zit en wat je ermee kunt doen.

Rosaline Hoogstraate geeft in een introductie op het Onderwijsresultatenmodel. Wat brengt het model in beeld? Voor wie geldt het? En hoe gaat de inspectie om met de gegevens die in kaart worden gebracht?

Video

Minicursus Onderwijsresultatenmodel | Introductie

Indicatoren

Wat bekijkt de Inspectie nu precies? In deze video wordt uitgelegd wat de indicatoren zijn binnen het Onderwijsresultatenmodel en hoe die werken. Ook vertelt Rosaline Hoogstraate welke leergebieden er zijn opgenomen in het model.

Video

Minicursus Onderwijsresultatenmodel | Indicatoren van het Onderwijsresultatenmodel

Uitzonderingen

De Inspectie wil resultaten van scholen op een eerlijke en rechtvaardige manier beoordelen. Daarom tellen ze soms niet de resultaten van alle leerlingen mee. Rosaline Hoogstraate laat zien hoe ze dat aanpakken.

Video

Minicursus Onderwijsresultatenmodel | Waar houden we rekening mee?

Eindtoets 2020

In 2020 is er geen eindtoets afgenomen door de coronacrisis. Hoe gaat de Inspectie daarmee om? En hoe komen zij dan wel tot een beoordeling? Rosaline Hoogstraate legt het uit.

Video

Minicursus Onderwijsresultatenmodel | Werkwijze inspectie na ontbrekende eindtoets 2020

Schoolweging

De Inspectie houdt bij de beoordeling van de onderwijsresultaten rekening met de leerlingenpopulatie. Dat doen ze aan de hand van de schoolweging. In deze video wordt uitgelegd waarop  de schoolweging gebaseerd wordt, en wat er van de verschillende schoolwegingsgroepen verwacht wordt.

Video

Minicursus Onderwijsresultatenmodel | De schoolweging

Signaleringswaarden

Bij de inspectiebeoordeling wordt ook gekeken naar de zogenaamde signaleringswaarden. Die waarden geven aan welke resultaten scholen minimaal moeten behalen. Waar ligt deze ondergrens? En hoe doen scholen het ten opzichte van deze ondergrens?

Video

Minicursus Onderwijsresultatenmodel | Signaleringswaarden

Onderzoek

Rosaline Hoogstraate legt uit wanneer de Inspectie onderzoek komt doen. Naar welke factoren kijken zij voordat ze een onderzoek instellen? En welke rol speelt de signaleringswaarde daarin?

Video

Minicursus Onderwijsresultatenmodel: Wanneer komt de inspectie onderzoek doen?

Winst

De Inspectie kijkt of voldoende leerlingen de referentieniveaus hebben gehaald in de laatste drie jaar op de vakgebieden lezen, taalverzorging en rekenen samen. Maar wat als je een stap verder wilt als school of bestuur? Je kan dan apart kijken naar de scores op de drie vakgebieden. Door jouw resultaten te vergelijken met het landelijk gemiddelde, weet je waar je winst kunt behalen. Rosaline Hoogstraate vertelt hoe je dat kan aanpakken met behulp van de handreiking Stap voor stap naar schooleigen doelen

Video

Minicursus Onderwijsresultatenmodel | Wat heb ik als school aan het onderwijsresultatenmodel?

Werken met het Referentiekader taal en rekenen

Wil je jouw onderwijs verbeteren met behulp van het Referentiekader Taal en Rekenen? In de minicursus 'Werken met het Referentiekader taal en rekenen' legt onderwijsadviseur Emila Bijl uit hoe het Referentiekader werkt en hoe je hiermee aan de slag kan.