De Onderwijsinspectie

Organisatie

De Onderwijsinspectie is een overheidsinstantie die toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs.  Zij controleert of kwaliteit goed is en of de regels nageleefd worden. Daartoe bezoekt de inspectie scholen, voert er kwaliteitsonderzoek uit en evalueert de uitkomst met de schoolleiding. Het gaat niet alleen om cognitieve prestaties, maar ook om burgerschap en sociale veiligheid.

Contactgegevens De Onderwijsinspectie

St.-Jacobsstraat 200
3511 BT Utrecht
Nederland

https://www.onderwijsinspectie.nl/ 088 - 669 6060
Onderwijsinspectie

Betrokken bij