Movare

Bestuur/School

Onderwijsstichting MOVARE is het bevoegd gezag van 52 scholen in Limburg, verspreid over 60 locaties in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals.  Het gaat om 48 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. De stichting heeft 11.700 leerlingen. MOVARE biedt katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.

Contactgegevens Movare

Heyendallaan 55
6464 EP Kerkrade
Nederland

info@movare.nl https://www.movare.nl 045 - 546 6950
Logo Movare

Betrokken bij...