PO-Raad

Organisatie

De PO-Raad is een vereniging  die  de gemeenschappelijke belangen behartigt van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de bekostiging van de sector, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. Leidraad vormt de Strategische Agenda

Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om die te ontplooien, nu en in de toekomst. De PO-Raad stimuleert en ondersteunt de sector, faciliteert schoolbesturen en laat de stem van het primair onderwijs horen.  

Contactgegevens PO-Raad

Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
Nederland

info@poraad.nl https://www.poraad.nl 030 - 310 0933
Miniatuur

Betrokken bij