Bestuurlijke visitatie

Opleidingstype
Intervisie
Voor
Bestuurders
Door
PO-Raad
Kosten
€ 5.000,- (excl. btw) peildatum 2022
Begindatum
Vanaf
Locatie
Op locatie
Bestuurlijke visitatie

Hoe sta je ervoor als schoolbestuur, en waar kun je het nog beter doen? Die vragen staan centraal bij het bestuurlijk visitatietraject van de PO-Raad. Het doel is geen rapportcijfer, maar het ontdekken van ontwikkelpunten waarmee je je organisatie nog beter kan inrichten.  

Leren van een frisse blik van buiten

Je kunt als schoolbesturen veel leren van 'een frisse blik van buiten'. In gesprek met collega-bestuurders doe je nieuwe ideeën en inzichten op. Daarnaast reflecteer je met jouw organisatie op het bestuurlijk denken en handelen. Dat versterkt de bestuurlijke kwaliteit en draagt bij aan de verbetering van het onderwijs. 

Niet oordelen, maar ontwikkelen

De bestuurlijke visitaties zijn ontwikkelgericht en niet bedoeld als audit of beoordeling. De focus ligt op het in beeld krijgen van ontwikkelpunten en de mogelijkheden voor verdere bestuurlijke professionalisering. Leren van elkaar staat centraal.

Video

Bestuurlijke visitatie: leren van een frisse blik van buiten

Vanuit een zelfevaluatie 

Het traject start met een zelfevaluatie. Deze kun je zelf doen als bestuur, of samen met andere schoolbesturen in een Lerend netwerk. Een visitatiecommissie, bestaande uit een aantal schoolbestuurders en een onafhankelijk voorzitter, bestudeert de evaluatie en gaat hierover in gesprek met het bestuur, het intern toezicht, de medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden. Uitkomst is een rapport met bevindingen en adviezen,  dat je als bestuur kunt gebruiken in de kwaliteitscyclus.

Planning bestuurlijke visitatie

Meer weten? 

Meer informatie over visitatietraject vind je in de handleiding. Daarnaast deelt Kees Elsinga, bestuursvoorzitter van Openbaar Onderwijs Zwolle, zijn ervaringen met bestuurlijke visitatie op poraad.nl

Deelnemen?

Wil je graag feedback over het functioneren van je bestuur? Meld je dan nu aan voor een bestuurlijke visitatie via het aanmeldformulier. Na je inzending, bekijkt de PO-Raad met jou hoe de visitatie het beste ingericht kan worden.