Strategisch HR (voorjaar 2023)

Opleidingstype
Leergang
Thema
Strategisch HR
Voor
 • Bestuurders
 • Bovenschoolse staf
 • Schoolleiders
Door
PO-Raad
Kosten
€ 2.800,- (duo), € 3.750,- (drietal) (excl. btw)
Begindatum
Start
Tijd
09.30 – 16.30 uur (inloop 09.00 uur)
Locatie
Utrecht
Mensen werken op whiteboard

Strategisch HR-beleid is een krachtig middel om onderwijskwaliteit te waarborgen en processen te verbeteren. Zeker als de bestuurder, schoolleider en HR-adviseur goed samenwerken. In deze leergang krijg je bouwstenen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een effectief HR-beleid voor jouw organisatie. 

Onderwijsambities als basis 

Hoe maak je HR-beleid strategisch en effectief? En hoe draag je vanuit dit vakgebied bij aan de onderwijsambities en ontwikkeldoelen van je school en bestuur? Deze vragen vormen het uitgangspunt van de leergang Strategisch HR.  Centraal staat de vertaling van de HRM-waardeketen van Knies en Leisink naar de praktijk. Aan het eind van elke cursusdag heb je een concreet resultaat, zoals de start van een plan van aanpak. 

Gezamenlijke ontwikkeling

Omdat je HR-beleid ontwikkelt vanuit de bredere organisatievisie, is het belangrijk dat naast de HR-adviseur ook de bestuurder en de schoolleider goed aangehaakt zijn. Want alleen samen kom je tot een succesvolle implementatie en heb je impact binnen je school of bestuur. Daarom schrijf je je ook als duo (of drietal) in voor deze leergang. 

Van theorie naar praktijk

Je gaat op zoek naar de uitgangspunten van goed HRM-beleid en past deze toe binnen je eigen praktijk. Daarbij bekijk je welke rollen de diverse betrokkenen hebben bij de ontwikkeling en implementatie. 

Vanuit het onderwijs

Annemart Wieland en Frederieke de Bruin
Annemart Wieland en Frederieke de Bruin

Organisatiedeskundigen Annemart Wieland en Frederieke de Bruin (Leeuwendaal) begeleiden de leergang. Zij zijn niet alleen HR-deskundigen, maar hebben ook uitgebreide onderwijservaring. 

Tijdens de leergang houden we ons aan de coronamaatregelen van de Rijksoverheid die op dat moment gelden. 

De PO-Academie biedt ook intervisie aan voor HR-professionals in de regio's BrabantOverijssel en Utrecht

Na de leergang:

 • Heb je een basis voor een gezamenlijke visie op strategisch HR voor jouw organisatie.  
 • Doorzie je de samenhang tussen organisatie- en HR-beleid. 
 • Heb je inzicht in de mensen en instrumenten die hierbij een rol spelen (en de theorie daarachter). 
 • Heb je een start gemaakt met de implementatie hiervan.
 • Ben je op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op HR-gebied.
 • Heb je een netwerk van bestuurders, schoolleiders en HR-professionals binnen de vereniging. 

Programma

De vier cursusdagen bestaan uit een aantal vaste elementen: theorie over een thema, een krachtenveldenanalyse, het benoemen van key-issues en het verdiepen en concretiseren daarvan. De ochtenden zijn gezamenlijk, de verdiepingsmiddagen alleen voor de HR-professionals. 

 • Bijeenkomst 1: Introductie strategisch HRM

  Wat zijn belangrijke uitgangspunten bij strategisch HR? We bespreken de theorie van de HRM-waardeketen en de toepassing daarvan in de praktijk. Dit model is een hulpmiddel om onderwijsambities te bereiken. Daarbij gaan we op zoek naar de balans tussen opbrengsten voor de organisatie én opbrengsten voor de medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat jouw HR-interventies het verschil maken op beide gebieden?

 • Bijeenkomst 2: Horizontale integratie van beleidsinstrumenten

  Op dag twee staat de effectieve inzet van HR-instrumenten op basis van het AMO-model (Abilities, Motivation, Opportunities) centraal. We kijken naar de samenhang van jouw HRM-beleid en hoe de verschillende HR-instrumenten elkaar versterken of beperken. Hoe bepaal je de juiste HR-interventie en wat betekent dit voor de inrichting van je beleid op het gebied van bijvoorbeeld talentontwikkeling, binden & boeien van personeel of functiewaardering? Diverse praktijkvoorbeelden passeren de revue.

 • Bijeenkomst 3: Implementatiestrategie, leiderschap en peoplemanagement

  Hoe zorg je ervoor dat het HRM-beleid daadwerkelijk gestalte krijgt binnen de organisatie? Op dag drie ligt de focus op de implementatiestrategie, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de leidinggevenden als peoplemanagers. Je leert hoe je leidinggevenden in positie kunt brengen en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. 

 • Bijeenkomst 4: Beleidsontwikkeling

  Hoe krijg je inzicht in de status van het huidige HR-beleid? Hoe richt je het ontwikkelproces in, wie betrek je daarbij en hoe meet je de toegevoegde waarde van jouw beleid? Deze slotdag maak je een vliegende start met je eigen plan van aanpak. 

Aanmelden

Gegevens bestuurder
Naam
Gegevens HR-professional
Naam
Gegevens derde deelnemer
Naam
Ik ga akkoord met het gebruik van mijn gegevens door de PO-Raad voor het deelnemen aan deze leergang.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van de PO-Raad.