Goed Worden, Goed Blijven

Opleidingstype
Ondersteuningstraject
Thema
 • Regie op onderwijskwaliteit
 • Onderwijsresultatenmodel
Voor
 • Bestuurders
 • Overig
 • Schoolleiders
Door
PO Raad
Kosten
Gratis
Begindatum
Vanaf
Locatie
Op locatie

Scoort jouw school onvoldoende of zeer zwak bij de inspectiebeoordeling? Als schoolleider kun je dan een beroep doen op het programma Goed Worden, Goed Blijven (GWGB) van de PO-Raad. In een traject op maat helpt een team van experts je bij het op orde brengen van de basis.  

Het traject Goed Worden, Goed Blijven is bedoeld voor scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs die onvoldoende of zwak presteren. De ondersteuning wordt betaald vanuit subsidiegelden. Voor de betrokken scholen en besturen zijn er daarom geen kosten aan verbonden.

Wat houdt de ondersteuning in? 

Het ondersteuningstraject  Goed Worden, Goed Blijven bestaat uit:  

 • Een analyse van de situatie op jouw school
 • Een gesprek hoe nu verder 
 • Mogelijkheid tot de inzet van een extern adviseur uit 'De vliegende brigade' 

Hoe werkt het?

 • Meld je school aan bij het team Goed Worden, Goed Blijven. Dit kan al in een vroeg stadium, bijvoorbeeld nadat je mondeling van de Inspectie van het Onderwijs hebt gehoord dat je onvoldoende of zeer zwak gaat scoren.
 • Er volgt een eerste gesprek met een GWGB-medewerker om de situatie door te nemen.
 • Hierna maakt een extern adviseur een analyse van de situatie (binnen vier (school)weken). Deze analyse sluit aan op de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs zoals de inspectie die uitvoert. Ook wordt gekeken naar het functioneren van het team, het management en andere onderdelen van de organisatie. De analist onderzoekt diverse bronnen (het recente inspectierapport, gegevens CFI en Cito) en komt  twee à drie dagen op schoolbezoek. 
 • De analist deelt de uitkomsten met de schoolleiding en het bestuur.
 • Op basis hiervan kan het bestuur een (interne of externe) partij de opdracht geven om een plan van aanpak te maken, uiteraard samen met je school. 

Vliegende brigade

Na de analysefase kun je de hulp inroepen van de 'Vliegende Brigade'. De Vliegende Brigade bestaat uit zeer ervaren adviseurs die gewend zijn scholen te ondersteunen bij het verbeteren van hun kwaliteit. Zij richten zich op die indicatoren van het onderwijsleerproces (een of meerdere) die door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld. Hoe de ondersteuning er exact uit gaat zien, bepalen het schoolbestuur, de school, de analist, de coördinator van de Vliegende Brigade en de projectleider samen. 

Ook voor besturen

Sinds 1 augustus 2021 is het herziene onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs van kracht. Daardoor kunnen ook besturen een onvoldoende krijgen. Ook voor besturen zelf is er daarom ondersteuning vanuit Goed Worden, Goed BlijvenDeze ondersteuning bestaat uit een analyse van de geconstateerde tekorten en/of begeleiding bij het adequaat uitvoeren van de herstelopdracht. 

Informatie en aanmelden

Wil je meer informatie of wil je jouw school of bestuur aanmelden? Stuur een mail naar gwgb@poraad.nl.

Snel reactie nodig? Programmamanager Nienke Deelstra is bereikbaar via 06 - 13 96  52 56. 

Goed Worden, Goed Blijven (Plus)

Al ruim 13 jaar ondersteunt het programma  Goed Worden, Goed Blijven  scholen als  zij van de inspectie de beoordeling ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ hebben gekregen. Zodat ze zo snel als mogelijk is weer een voldoende scoren.

Sinds 2020 hebben 200 scholen meegedaan aan Goed Worden, Goed Blijven Plus en in het schooljaar 2022/2023 kunnen nog eens 150 scholen zich inschrijven. De ondersteuningstrajecten kunnen doorlopen tot in 2023/2024.