Collegiale intervisie

Opleidingstype
Intervisie
Voor
Bestuurders
Door
PO-Raad
Kosten
€ 1.599,- (excl. btw)
Begindatum
Start
Tijd
15.00 - 18.00 uur
Locatie
Utrecht (omgeving)
Collegiale intervisie

Als schoolbestuurder komt er nogal wat op je af. Hoe ga je hiermee om vanuit je rol als leider? Hoe blijf je effectief functioneren in een maatschappelijk krachtenveld en ben je tegelijkertijd een boegbeeld voor je medewerkers? In een reeks  intervisiesessies onderzoek je dit thema met een vaste groep collega-bestuurders.    

Leiderschapsontwikkeling  

Dit intervisietraject biedt je de mogelijkheid om leiderschapsthema's uit je dagelijkse praktijk nader te verkennen in een kleine groep collega-bestuurders. Basis hiervoor vormen je eigen vraagstukken, reflectie en theoretische kaders. Binnen de intervisiegroep zelf vormen respect, betrokkenheid en onderling vertrouwen de kern.  Omdat het traject een klein jaar duurt, kun je een stap van betekenis zetten. 

Duiding van thema's

In elk van de acht bijeenkomsten staat een casus van een van de deelnemers centraal. Op basis van een methodische aanpak ga je met gelijkgestemden op onderzoek uit, stel je verdiepende vragen en reflecteer je. Met de inzichten die zo ontstaan, ontdek je nieuwe wegen en mogelijkheden. 

De intervisiebegeleider biedt daarnaast theoretische kaders op basis van de behoeften uit de groep. Hierbij kun je denken aan theorieën met betrekking tot leiderschap en de lerende organisatie, situationeel leiderschap, waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry) of ondermijnende patronen in organisaties.

Ervaren begeleider 

Chris van Wijk
Chris van Wijk

Organisatieadviseur en coach Chris van Wijk begeleidt de bijeenkomsten. Zij is opgeleid in organisatie- en veranderkunde, systeemdenken en systemisch kijken.  Ze werkt vanuit het gedachtengoed van onder meer Argyris, Watzlawick, Bion en Berne. Haar werkwijze is persoonlijk en respectvol confronterend. 

Tijdens de bijeenkomsten houden we ons aan de coronamaatregelen van de Rijksoverheid die op dat moment gelden.

Na het intervisietraject:

 • Heb je meer inzicht in jouw bestuurlijk handelen en persoonlijk leiderschap. 
 • Heb je meer grip op de vraagstukken die spelen in  je bestuurspraktijk. 
 • Heb je jouw handelingsrepertoire vergroot, bijvoorbeeld als het gaat om het ontwarren van complexe vraagstukken en het versterken van je eigen leiderschap.
 • Heb je je persoonlijke netwerk uitgebreid met collega-bestuurders uit de vereniging. 

Programma

 • Introductie

  15.00 - 18.00 uur

  In de eerste bijeenkomst maak je kennis met de andere deelnemers op persoonlijk en professioneel gebied. Wie ben je en welke vraagstukken spelen er bij jou? Ook kijken we naar ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten op het gebied van leiderschap en we bespreken de verwachtingen over de intervisie. Aan het eind van de bijeenkomst kijken we of er een goede basis is om met elkaar aan de slag te gaan.  Is het antwoord ja? Dan plannen we de volgende zeven bijeenkomsten. Deze kunnen live of online plaatsvinden, naar gelang de wensen en de eventuele maatregelen rond corona. 

 • 6 Intervisebijeenkomsten - live of online

  15.00 - 18.00 uur

  In zes bijeenkomsten van drie uur ga je samen met vijf tot acht collega-bestuurders aan de slag. De intervisiesessies worden nader ingevuld op basis van de kennismakingsbijeenkomst. 

 • Afsluiting

  Datum in overleg

  Tijdens de laatste bijeenkomst blik je terug op je leerdoelen en verwachtingen. Wat zijn de opbrengsten, zowel persoonlijk als op gezamenlijk vlak. Wat heb je geleerd over jouw leiderschap? En wat leert het traject over intervisie en wat kunnen we hierover teruggeven aan de sector? 

Aanmelden

De inschrijving voor het intervisietraject is gesloten. Aanmelden is niet meer mogelijk.